Į Lietuvą sugrįžusią unikalią istorinę relikviją bus galima pamatyti Valstybės dieną
Įdomu žinoti 20 06 2019 358 peržiūros

Į Lietuvą sugrįžusią unikalią istorinę relikviją bus galima pamatyti Valstybės dieną

Pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos metais į Lietuvą sugrįžta Nepriklausomybės 20-mečio jubiliejui nukalta ir prezidentui padovanota sidabrinė 10 litų moneta ir jos unikali sesė - auksinė moneta-suvenyras su prezidento A. Smetonos portretu.

Abi monetos sudėtos į dėžutę, kurios atvarte esančioje auksinėje plokštelėje išgraviruota dedikacija „TAUTOS VADUI / ANTANUI SMETONAI / XX-AIS NEPRIKLAUSOMYBĖS METAIS / JO VARDINIŲ PROGA JUBILIEJINĖS MONETOS / AUKSINĮ UNIKATĄ TURI GARBĘ ĮTEIKTI / SPINDU-LIO A. B. / PINIGŲ KALYKLA / 19 13/VI 38".Pagal pranešimą, Istorinei Prezidentūrai šią unikalią numizmatinę ir istorinę relikviją padovanojo Amerikos lietuvių kultūros archyvas (ALKA), veikiantis Putname, Konektikuto valstijoje, JAV. Archyve ši relikvija buvo saugoma 35 metus.

Kaip moneta pateko į ALKA archyvą? Tai paaiškina ALKA pirmininkės Mirgos Girnius radinys - buvusio ALKA vicepirmininko kunigo Rapolo Krasausko padėkos laiškas, kuriame dėkojama prezidento A. Smetonos dukrai Marijai Valušienei, 1984 m. liepos mėnesį prezidentui A. Smetonai dovanotas monetas perdavusiai ALKA archyvui.

Tai ne pirmos didžiulės istorinės vertės relikvijos, kurias prezidento A. Smetonos šeima ir palikuonys stengėsi išsaugoti ateities Lietuvai. 2018 m., minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, Adelaidės lietuvių bendruomenė Australijoje Istorinei Prezidentūrai padovanojo kelias vertingas tarpukario prezidentų asmenines relikvijas. Tarp jų buvo originalus prezidento A. Smetonos rankraštis „Pro memoria", rašytas prezidentui pasitraukus iš Lietuvos ir trumpam apsistojus prie Mozūrų ežerų Vokietijoje 1940 m. liepos 1-25 dienomis, taip pat A. Smetonos vaikščiojimo lazda, kuria prezidentas naudojosi nuo pat Nepriklausomybės akto pasirašymo iki mirties. Abu eksponatus Australijos lietuviams perdavė A. Smetonos žmona Sofija ir sūnus Julius.

Unikalią Amerikos lietuvių kultūros archyvo dovaną Lietuvai Istorinėje Prezidentūroje bus galima pamatyti jau Valstybės dieną, liepos 6-ąją.


ELTA

Klaipėdoje aptarti vėjo elektrinių jūroje planai: tam reikėtų iki 15 ha teritorijos
Klaipėdoje aptarti vėjo elektrinių jūroje planai: tam reikėtų iki 15 ha teritorijos

Klaipėdoje vykusiame Valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos posėdyje antradienį buvo aptartas tikslas Baltijos jūroje įrengti vėjo elektrines. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad tai turėtų būti padaryta per dešimtmetį

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта