Įvyko pasitarimas dėl pasirengimo šildymo sezonui
Visagine 08 09 2022 291 peržiūros

Įvyko pasitarimas dėl pasirengimo šildymo sezonui

Rugsėjo 5 dieną, Visagino savivaldybės meras ir Administracijos direktorius pakvietė daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojus, asmenis, atsakingus už šilumos ūkį į pasitarimą dėl pasirengimo 2022–2023 metų šildymo sezonui. Jame dalyvavo ir UAB „Visagino energija“, UAB „Visagino būstas“ atstovai, ir daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdytojai.

Pasitarimo dalyviai buvo informuoti, kad šildymo sezono pradžią ir pabaigą, atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras, nustato savivaldybės institucija, tačiau vartotojai turi teisę teisės aktuose nustatyta tvarka patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų.

Visagino savivaldybės meras akcentavo, kad pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai prieš šildymo sezono pradžią, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d., turi surašyti pastato parengties šildymo sezonui aktą, o daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai šio akto kopiją pateikti šilumos tiekėjui. Meras paragino šiuos darbus atlikti laiku.

Visagino savivaldybės administracijos direktorius pasitarimo dalyviams priminė, kad Visagino savivaldybės šilumos tiekimo sistema buvo pertvarkyta iš atviros į uždarą šildymo ir karšto vandens sistemą, įrengti nepriklausomos schemos šilumos punktai ir nuotolinio valdymo, stebėsenos ir duomenų surinkimo sistema.

Šiuo metu dalies gyvenamųjų namų šilumos punktai neatlieka projektuose numatytų ir realizuotų nuotolinio valdymo, stebėsenos ir duomenų surinkimo funkcijų dėl įvairių priežasčių, todėl paprašyta gyvenamųjų namų valdytojų atstatyti, nuolat kontroliuoti ir operatyviai šalinti gedimus bei vykdyti šilumos punktų nuotolinio valdymo, stebėsenos ir duomenų surinkimo funkcijas.

ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ
- проверка,ремонт,
- настройка на стенде.
ТУРБИНЫ
- полный ремонт.
Тел. +370-657-68727, Александр

Подробнее

Pasitarime taip pat buvo akcentuota, kad Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 7 straipsnyje nustatyta, kad kompensacijos skiriamos, jeigu laikotarpiu, už kurį kompensacijos apskaičiuojamos, atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ir sąnaudos karštam vandeniui ruošti ne didesnės už nustatytus normatyvus. Remiantis 2021–2022 metų šildymo sezono duomenimis, kai kurių gyvenamųjų namų atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ir sąnaudos karštam vandeniui buvo didesnės už nustatytas normatyvuose, todėl susirinkimo dalyvių paprašyta siekti ir išnaudoti visas turimas technines ir organizacines galimybes, kad pastato šildymo ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus – kad nepasiturintys gyventojai galėtų gauti kompensacijas.

Pasitarime buvo paliesta šilumos ir karšto vandens kainų tema. UAB „Visagino energija“ generalinis direktorius pateikė informaciją dėl apsirūpinimo kuru 2022–2023 m. šildymo sezonui. Bendrovė šiuo laiku visiškai apsirūpinusi kuru ir sudariusi ilgalaikius sandorius šildymo sezonui, taip pat biokuro biržoje nuolat teikiami pavedimai ir trumpalaikiams sandoriams bei sudaromi savaitiniai sandoriai.

Visagino savivaldybės administracijos informacija

Kviečiame visus į magišką smėlio pasaulį!
Kviečiame visus į magišką smėlio pasaulį!

Gruodžio 2 d. – projekto „Smėlio ART-terapija vaikų ir paauglių psichologinei reabilitacija“ pristatymas

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта