Baigti atliekyno pamatų plokštės betonavimo darbai
Energetika 12 11 2019 402 peržiūros

Baigti atliekyno pamatų plokštės betonavimo darbai

Valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – IAE) vykdomi Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno statybos darbai (projektas B19-2). Po trijų savaitgalių nepertraukiamo betonavimo proceso buvo užbaigti atliekyno trijų modulių pamatų plokštės betonavimo darbai.

Bendras pamatų plokštės plotas sudaro 13 664 m2, kuriam subetonuoti prireikė 7 000 m3 betono ir buvo sunaudota virš 2 000 tonų armatūros.

B19-2 projekto tikslas – įrengti infrastruktūrą, skirtą galutiniam labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymui. Įgyvendinus projektą, bus pastatytas atliekynas (jis dar vadinamas ,,Landfill“ tipo atliekynu), kurį sudarys trys atliekų talpinimo moduliai, į kuriuos bus dedamos labai mažo aktyvumo trumpaamžės atliekos.

Atliekyne numatoma saugoti apie 60 000 m3 labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų. Atliekas patalpinus į atliekyną, jos bus galutinai sutvarkytos.

Užbaigus statybos darbus nuo 2020 metų planuojama pradėti statybos užbaigimo procedūras bei pradėti atliekyno eksploatavimą.

Atliekynas įrenginėjamas šalia kitų IAE naujai įrengtų kompleksų, skirtų radioaktyviųjų atliekų tvarkymui, būtinų IAE eksploatavimo nutraukimui įgyvendinti: panaudoto branduolinio kuro saugyklos (projektas B1) ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (projektas B3/4).

Projektas B19-2 yra finansuojamas Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis.


www.iae.lt/

Dėl Visagino savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų pakeitimo
Dėl Visagino savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų pakeitimo

Nuspręsta papildyti vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutus dar vienu maršrutu ,,Visagino miestas - Lapušiškės g. - Visagino miestas“

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта