Dėl B19 atliekyno statybos darbų
Energetika 19 02 2021 208 peržiūros

Dėl B19 atliekyno statybos darbų

Atsižvelgiant į viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie VĮ IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno (projektas B19) statybos metu naudoto betono keliamą galimą pavojų aplinkai, atsakingai pareiškiame, kad visi Projekto betonavimo darbai aikštelėje ir jų kontrolė buvo vykdomi griežtai laikantis projekto, technologinės kortelės bei normatyvinių dokumentų reikalavimų. Fidic inžinierius užtikrino statybos darbų priežiūrą viso betonavimo proceso metu. Papildomai darbų eigą kontroliavo IAE atstovai. Atliekamų betonavimo darbų metu buvo užtikrinta betono kokybės kontrolė ir Rangovas IAE teikė visą dokumentaciją, kuri įrodė, kad tiekiamas betonas atitinka visus numatytus reikalavimus. Betonavimo metu imti betono bandiniai papildomai išbandyti nepriklausomose akredituotose laboratorijose. Buvo paimta virš 400 skirtingų partijų betono mėginių, kurių kokybė buvo patvirtinta išbandant nepriklausomose akredituotose laboratorijose. Bandymų rezultatai parodė, kad modulių betonas atitinka visas projekte nustatytas charakteristikas, todėl galimo pavojaus aplinkai nėra. Teiginiai apie tai, kad į statybų aikštelę buvo pristatytas mažesnis kiekis betono yra nepagrįsti ir klaidinantys. Atliekant nepertraukiamo modulio betonavimo darbus betono buvo pateikta tiek, kiek telpa pagal projekte nurodytus išmatavimus klojiniais apribotai konstrukcijai. Pagal išpildomąsias schemas išbetonuotų plokštės modulių išmatavimai atitinka projektinius.

Atkreipiame dėmesį, kad visą veiklą IAE vykdo griežtai laikydamasi įstatymų reikalavimų ir licencijose numatytų sąlygų. Visų atliekamų darbų kokybė yra griežtai tikrinama ir kontroliuojama, jokios nuolaidos nebuvo ir nebus daromos aplinkos ir visuomenės saugumo sąskaita.

Projekto B19 tikslas – įrengti infrastruktūrą, skirtą galutiniam labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymui. Įgyvendinus projektą, pastatytame atliekyne, kurį sudaro trys atliekų talpinimo moduliai, bus dedamos labai mažo aktyvumo trumpaamžės atliekos. Atliekas patalpinus į atliekyną, jos bus galutinai sutvarkytos.

2017-2020 m. buvo vykdomi pagrindiniai atliekyno statybos darbai, šiuo metu Atliekyno statybos darbai baigti, rengiami dokumentai statybos užbaigimo akto gavimui. 2021-02-18 VĮ IAE paskelbė labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno (projektas B19) pirmojo modulio radioaktyviųjų atliekų pakuočių dėjimo darbų pirkimą.

iae.lt

J. Šiugždinienė: abiturientų brandos egzaminų sesija prasidės birželio 7 d.
J. Šiugždinienė: abiturientų brandos egzaminų sesija prasidės birželio 7 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė pristatė naujausią informaciją apie brandos egzaminų organizavimo tvarką

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта