Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę
Visagine 14 10 2021 279 peržiūros

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę

Informuojame, kad iki 2021 m. lapkričio 15 d. fiziniai ir juridiniai asmenys, Visagino savivaldybėje išsinuomoję valstybinę žemę pagal nuomos sutartis, bei valstybinės žemės sklypų naudotojai, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu iki nuomos ar pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo, privalo sumokėti valstybinės žemės  nuomos mokestį už 2021 m.

Juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaraciją iki 2021 m. lapkričio 3 dienos privalo pateikti Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyresniajai specialistei Danutei Kardelienei el. paštu danute.kardeliene@visaginas.lt.

Juridiniams asmenims, nepateikusiems žemės nuomos mokesčio deklaracijos arba neteisingai apskaičiavusiems mokestį ir nepateikusiems patikslintos deklaracijos, žemės nuomos mokestį pagal turimus duomenis apskaičiuos Visagino savivaldybės administracija.

Fiziniams asmenims valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiuoja, parengia mokesčio deklaracijas ir iki 2021 m. lapkričio 3 dienos pateiks mokesčio mokėtojui Visagino savivaldybės administracija.

Krovinių pervežimas Visagine ir visoje Lietuvoje.
Užnešame ir išnešame daiktus, baldus, išvežame statybines ir kitas šiukšles ir t.t.
Tel. 8-628-14441.
Грузовые перевозки по Висагинасу и всей Литве.
Заносим и выносим крупногабаритные вещи, вывозим строительный мусор и т.д. Тел. 8-628-14441

Подробнее

Fizinius asmenis, turinčius valstybinės žemės sklypų nuomos sutartis ar naudojančius  valstybinės žemės sklypus ir iki 2021 m. lapkričio 3 d. negavusius deklaracijų, prašome kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyresniąją specialistę Danutę Kardelienę, Parko g. 14, 420 kab., Visaginas, tel. (8 386) 61092, mob. tel. 8 655 24360, el. paštas danute.kardeliene@visaginas.lt.

Teisės aktai, mokesčio tarifai, deklaracijos forma yra paskelbti Visagino savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt (aktuali rubrika „Paslaugos“Visagino savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąrašas8. Mokesčiai8.3. Juridinių ir fizinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų formavimas ir priėmimas). Išsamesnė informacija mokesčio mokėtojams teikiama aukščiau nurodytais kontaktais.

Visagino savivaldybės administracijos informacija

Koronavirusas Lietuvoje
Koronavirusas Lietuvoje

Lietuvoje per parą nustatyti 2736 nauji koronaviruso atvejai, mirė 15 žmonių

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта