G. Nausėdos inauguracijos kalba – išskyrė penkis gerovės valstybės rodiklius
Lietuva ir Baltijos šalys 12 07 2019 82 peržiūros

G. Nausėdos inauguracijos kalba – išskyrė penkis gerovės valstybės rodiklius

Išrinktasis Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda, skaitydamas inauguracijos kalbą, pažymėjo, kad jam suteiktas tautos mandatas bus išnaudotas atsakingai, siekiant užtikrinti vienodą įstatymų taikymą visiems ir įgyvendinant valstybės gerovės idėją. Jis pateikia 5 esminius rodiklius, kurių realizavimo sieks savo kadencijoje.

Pasak naujojo prezidento, gerovės valstybė yra neįmanoma, jei kiekvienas rūpinasi savo poreikiais, tad, pasak jo, pirmasis rodiklis yra pajamų nelygybės mažinimas.

„Šiandien pajamų atotrūkis tarp 20 proc. labiausiai pasiturinčiai gyvenančių žmonių ir 20 proc. labiausiai stokojančių sudaro daugiau nei 7 kartus. Europos Sąjungoje šis rodiklis yra 5 kartai ir mes privalome jo link artėti per artimiausius 5 metus“, – Seime kalbėjo G. Nausėda.

Pasak šalies vadovo, antrasis – biudžeto mokestinių pajamų didinimas nuo šiandieninių 30 procentų iki 35 procentų BVP.

„Tai nei daug, nei mažai – daugiau kaip 2 mlrd. eurų papildomų lėšų, kurias galėtume skirti socialinei apsaugai, sveikatai, kultūrai, viešosioms paslaugoms ir atlyginimams“, – pažymėjo prezidentas.

Kiti rodikliai, anot šalies vadovo, yra regioninės atskirties mažinimas, efektyvus ES fondų lėšų panaudojimas bei švietimo kokybės pažanga.

„Mes privalome baigti niekaip nesibaigiančias švietimo reformas, pasiekti nacionalinį susitarimą dėl švietimo pokyčių, kuris nebus peržiūrimas keičiantis valdžiai. Ir investuoti lėšas ir laiką į savo vaikų išsilavinimą, nes tai – pati prasmingiausia investicija“, – tikino G. Nausėda.

„Būtent šie Gerovės Lietuvos rodikliai man bus Vyriausybės ir visų politinių jėgų bendro darbo vertinimo kriterijai. Todėl skirdamas ministrus, pasirašydamas įstatymus, kritikuodamas ir girdamas jų veiklą vertinsiu pagal tai, kiek institucijos ir pareigūnai tarnauja Lietuvos žmonių gerovei“, – teigia Jo Ekscelencija.

Kartu jis teigia, kad skirs dėmesio ir teisėsaugai – sieks užtikrinti įstatymų viršenybės galiojimą kiekvienam, teisėsaugos apsaugą nuo politikos, kad teisingumą vykdytų nepriekaištingos reputacijos profesionalai, o iš kiekvieno pareigūno būtų reikalaujama asmeninės atsakomybės.

„Manau, kad tai pasiekti galima principingumu ir atvirumu, todėl stiprinsiu ir plėsiu pilietinės visuomenės galimybes tiesiogiai dalyvauti sprendžiant svarbiausius Lietuvos valstybės gyvenimo klausimus“, – Seime inauguracijos kalboje pažymėjo G. Nausėda.

Prezidentas, skaitydamas pranešimą, atkreipė dėmesį ir į šalies nepriklausomybės ir užsienio politikos klausimą. Pasak jo, vykdydama užsienio politiką Lietuva bus patikima partnerė, turinti vertybinį stuburą, paremtą visuotinai priimtomis tarptautinėmis teisės normomis.

„Mūsų strateginis kursas privalo išlikti tvirtas ir nuoseklus – dar gilesnė euroatlantinė integracija ir glaudūs santykiai tiek su Europos Sąjunga, tiek su JAV. Turime plėtoti ir vystyti dvišalius santykius su kaimyninėmis valstybėmis – Lenkija, Latvija, Estija. Kartu siekti energetinės nepriklausomybės bei ginti savo interesus Europos Sąjungoje ir NATO“, – sako G. Nausėda.

„Privalome stiprinti saugumą, išlaikydami krašto apsaugos sistemos finansavimo įsipareigojimus, investuodami į gynybinius pajėgumus, reguliarios kariuomenės pajėgas didindami ir plėsdami aktyvų rezervą bei piliečių, pasiruošusių ginti valstybę, skaičių“, – pridėjo jis.

Kaip jau buvo skelbta, dalyvauti inauguracijos ceremonijoje pakviesti buvę šalies vadovai ir parlamento pirmininkai, Nepriklausomybės Akto signatarai, Vyriausybės nariai, Europos Parlamento nariai, Konstitucinio Teismo teisėjai, Aukščiausiojo, Apeliacinio, Vyriausiojo administracinio teismų pirmininkai, kariuomenės ir policijos vadovai, diplomatai, Lietuvos bažnyčių hierarchai, aukštųjų mokyklų vadovai, merai, kiti svečiai.

ELTA primena, kad G. Nausėda prezidento poste keičia 10 metų šalies vadove buvusią Dalią Grybauskaitę.ELTA

Liepos 17 d. eilinį kartą išjungiamas karštas vanduo
Liepos 17 d. eilinį kartą išjungiamas karštas vanduo

Bus nutrauktas karšto vandens tiekimas iki rugpjūčio 23 d

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта