Išmokos vaikams
Visagine 03 01 2020 769 peržiūros

Išmokos vaikams

Nuo 2020 m. sausio 1 d. išmoka kiekvienam vaikui didėja nuo 50,16 iki 60,06 euro.

Daugiavaikių, nepasiturinčių šeimų vaikams, neįgaliems vaikams ir besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programą neįgaliems iki 21 metų asmenis, kuriems nustatytas 55 procentų ir mažesnis neįgalumo lygis, bus mokama papildoma 40,17 euro dydžio išmoka vaikui, t. y. daugiavaikių, nepasiturinčių šeimų vaikams, neįgaliems vaikams ir besimokantiems neįgaliesiems iki 21 metų iš viso bus mokama po 100,23 euro.

Daugiavaike šeima laikoma šeima, kuri augina 3 ir daugiau vaikų, nepasiturinčia – kai pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 250 eurų (iki 2020 m. sausio 1 d. buvo 183 eurai). Atkreipiame dėmesį, kad į bendrai gyvenančių asmenų pajamas neįskaičiuojama išmoka vaikui ir priklausomai nuo šeimos sudėties 15–35 proc. su darbo santykiais susijusių pajamų.

Jeigu tėvai jau yra pateikę prašymą išmokai vaikui gauti, naujo prašymo teikti nereikia. Atkreipiame dėmesį, kad papildoma išmoka vaikui, augančiam nepasiturinčioje šeimoje, skiriama ne ilgiau nei 12 mėnesių, todėl pasibaigus šiam terminui būtina pateikti prašymą dėl papildomos išmokos vaikui skyrimo.

Naujas prašymas turėtų būti teikiamas tais atvejais, jei šeimoje pasikeitė aplinkybės: pavyzdžiui, gimė dar vienas vaikas, šeima tapo daugiavaike, sumažėjo vidutinės pajamos vienam šeimos nariui. Taip pat naują prašymą skirti išmoką turi teikti besimokantys pagal bendrojo ugdymo programą asmenys nuo 18 metų iki 21 metų, kuriems nustatytas 55 procentų ir mažesnis neįgalumo lygis.

Išmoka vaikams mokama visiems Lietuvos Respublikoje gyvenantiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų, jeigu nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjas (rūpintojas) ir vaikas (asmuo) yra Lietuvos Respublikos pilietis; užsienietis, turintis Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje; Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis ir jo šeimos narys, kuriam išduoti dokumentai, patvirtinantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ir kuris ne mažiau kaip 3 mėnesius gyvena Lietuvos Respublikoje; užsienietis, kuriam suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje; Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos pilietis ir jo šeimos narys, kuriam išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir kuris ne mažiau kaip 3 mėnesius gyvena Lietuvos Respublikoje; arba jeigu nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjas (rūpintojas) yra užsienietis, kuriam leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išduotas kaip ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą; užsienietis, kuriam išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kuris dirba Lietuvos Respublikoje arba dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaip bedarbis, išskyrus užsieniečius, kuriems leista atvykti studijuoti; užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas kaip perkeltam įmonės viduje ne trumpesniam kaip 9 mėnesių laikotarpiui, o vaikui (asmeniui) yra išduoti dokumentai, patvirtinantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba jeigu nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjas (rūpintojas) ir vaikas (asmuo) gyvena Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, ar Šveicarijos Konfederacijoje ir jam turi būti taikomos Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamento nuostatos.

Išmokos mokamos ir asmenims nuo 18 iki 21 metų, įskaitant ir asmenis, kuriems nustatytas 55 procentų ir mažesnis neįgalumo lygis, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio mokymo įstaigose, jeigu į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo programa.

Padidėjusio dydžio išmoką vaikui šeimos gaus 2020 metų vasario mėnesį (už sausio mėnesį).
Prašymai išmokoms gauti priimami per Socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt ir Socialinės paramos skyriuje, 232 kabinete, telefonai pasiteirauti: (8 386) 34 561 ir (8 386) 60 016.

Visagino savivaldybės administracijos informacija

Pandemijos metu mokykloms padės universitetai ir Vilniaus kolegija
Pandemijos metu mokykloms padės universitetai ir Vilniaus kolegija

Aukštųjų mokyklų, rengiančių būsimus pedagogus, studentai pasirengę savanoriškai padėti mokytojams mokyklose ar organizuojant nuotolinį mokymą, į talką mokytojams taip pat ateina dėstytojai, siūlydami savo konsultacijas

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта