IAE apsaugos daliniui - 30!
Sveikinimai 18 11 2021 697 peržiūros

IAE apsaugos daliniui - 30!

Viešojo saugumo tarnybos Visagino dalinio, saugančio Ignalinos atominę elektrinę, vieną pagrindinių šalies strateginių objektų, istorija ilga, besitęsianti jau tris dešimtmečius, ir spalvinga.

1991 m. spalio 24 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkis Nr. 761 dėl Ignalinos atominės elektrinės apsaugos perdavimo Krašto apsaugos ministerijai. Buvo pradėtas formuoti Atskirasis Ignalinos atominės elektrinės apsaugos batalionas. Bataliono vadu paskirtas pulkininkas leitenantas Leonas Stanionis.

Prasidėjo savanorių atranka. 1991 m. lapkričio mėnesį buvo priimti pirmieji kariai, kurių gretos kasdien augo. Vyko intensyvus karių apmokymas ir ruošimas būsimai tarnybai. Atkakliai ir kryptingai dirbant jau po nepilnų 2-jų mėnesių, t. y.  1992 m. sausio 10 d.,  į savarankišką tarnybą išėjo pirmoji bataliono karių pamaina, kuri pakeitė iki tol IAE saugojusius Sovietų Sąjungos Vidaus reikalų ministerijos pavaldume buvusius karius.

Nuo 1993 iki 1994 m. bataliono vado pareigas vykdė majoras Arūnas Grabažis.

1996-aisiais Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į Europos šalių patirtį ir siekdama atsisakyti Lietuvos kariuomenei nebūdingų užduočių taikos metu, Ignalinos atominės elektrinės apsaugos batalioną reorganizavo į Pasienio policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos atominės elektrinės apsaugos policijos rinktinę. Bataliono reorganizavimas pradėtas 1996 m. gegužės 1 d. ir baigtas tų pačių metų liepos 1 d.

Bataliono vadą pulkininką leitenantą Algimantą Stanislovą Naraką, vadovavusį atominės elektrinės apsaugai nuo 1994 m., pakeitė rinktinės vadas vyresnysis komisaras Vytautas Šlaustas.

1999 m. rinktinės vadu tapo pulkininkas Vladimiras Ščajevas.

Pulkininkas Vladas Beržanskas nuo 2007 m. tapo Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinės vadu ir šias pareigas ėjo iki 2016 m. gegužės 1 d.

2016 m. gegužės 1 d. Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinė buvo reorganizuota  į Ignalinos rinktinės Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinį. Dalinio vadu paskirtas pulkininkas Ričardas Petrauskas.

Nuo 2018 m. sausio 1 d iki 2019 m. rugsėjo 30 d. daliniui vadovavo pulkininkas Alvydas Jankauskas.

Perėmus Ignalinos atominės elektrinės apsaugą iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, 2019 m. spalio 1 d. įkurtas Viešojo saugumo tarnybos Visagino dalinys.Nuo 2020 m. vasario 3 dienos Dalinio vadu paskirtas vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Tomas Steckas.

Gerbiami pareigūnai, darbuotojai ir veteranai, nuoširdžiai sveikiname Jus 30-mečio proga!

Visi be išimties praėję metai buvo kupini iššūkių, kuriuos įveikdami įgijote daugiau gyvenimo patirties ir išminties. Didžiuokimės tuo, ką kartu pasiekėme per šiuos 30 metų. Ir toliau likite solidarūs, susitelkę, tikintys savo jėgomis. Linkime nestokoti ryžto, optimizmo ir sėkmės, kad visuomet lydėtų gera nuotaika, viltis ir mokėjimas džiaugtis pasiekimais. Sveikatos Jums ir Jūsų šeimoms, sėkmės asmeniniame gyvenime. Drąsiai priimkite naujus iššūkius, kurie augina, brandina ir veda į priekį.

 

Dalinio vadų-veteranų vardu

Vladas Beržanskas

Ričardas Petrauskas

Vytautas Šlaustas

Lietuvos ir Estijos kariuomenių vadų susitikime aptarti ir bendri gynybos projektai
Lietuvos ir Estijos kariuomenių vadų susitikime aptarti ir bendri gynybos projektai

Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys susitiko su oficialaus vizito į Lietuvą atvykusiu Estijos kariuomenės vadu generolu leitenantu Martinu Heremu

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта