IAE socialinės atsakomybės ataskaitoje - dėmesys aplinkai, žmonėms ir valdysenai
Energetika 08 05 2023 244 peržiūros

IAE socialinės atsakomybės ataskaitoje - dėmesys aplinkai, žmonėms ir valdysenai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – Įmonė, IAE) paskelbė 2022 m. socialinės atsakomybės (darnumo) ataskaitą, kurioje įvardinti reikšmingiausi nefinansiniai rezultatai. Per praėjusius metus pasiekti teigiami rezultatai Įmonės darnumo valdyme, įgyvendintos skirtingos tvarumo iniciatyvos bei reikšmingai prisidėta prie IAE veiklos poveikių valdymo. Su 2022 m. VĮ Ignalinos atominės elektrinės socialinės atsakomybės (darnumo) ataskaita galite susipažinti čia.

Humanitarinė pagalba Ukrainai

Ukrainai, kenčiančiai nuo Rusijos pradėto bei tęsiamo karo, Įmonė 2022 metais perdavė daugiau kaip 367 t gesinimo medžiagos – putokšlio tirpalo, kuris naudojamas ukrainiečių gelbėjimo tarnybų gaisrų gesinimo metu. Bendradarbiaujant su LR energetikos bei susisiekimo ministerijomis organizuotas skubus gesinimo medžiagos transportavimas, kad pagalba pasiektų tuomet, kada jos reikia labiausiai. 2023 m. planuojama suteikti papildomai apie 230 t gesinimo medžiagos.

Taip pat Įmonės darbuotojai savanoriškais pagrindais organizavo būtiniausių maisto produktų ir higienos priemonių rinkimą Slavutčiaus miesto gyventojams. IAE darbuotojai, gavę prašymą padėti šalia Černobylio atominės elektrinės esančiam Visagino miesto partneriui, neliko abejingi - per savaitę surinko reikšmingą maisto bei kitų produktų kiekį. Įmonei už šią iniciatyvą Visagino miesto savivaldybė skyrė padėką.

„Nuo karo pradžios mes palaikėme Ukrainą ir jos žmones. Suvokiame, kokius skausmingus išgyvenimus tenka patirti visai ukrainiečių tautai, besiginančiai nuo Rusijos agresijos. Todėl iškarto pradėjome galvoti, kaip galime pagelbėti. Pažymėtina, kad gesinimo medžiagos perdavimo bei pagalbos Slavutičiui teikimo idėjos kilo patiems IAE darbuotojams. Galime didžiuotis, kad Įmonėje dirba empatiški ir neabejingi žmonės“, - kalbėjo generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Tvarumo ataskaita parengta pagal tarptautinį standartą

IAE socialinės atsakomybės ataskaitos kaip sudėtinė metinio pranešimo dalis skelbiamos nuo 2018 m., tačiau šiais metais pirmą kartą tvarumo ataskaita parengta vadovaujantis tarptautinio Global Reporting Initiative (GRI) standarto reikalavimais. Todėl ataskaitoje pateikiama esminė informacija, suskirstyta į tris sritis – aplinkos apsauga, socialinė bei valdysenos sritys, kurios bendrai apima 12 reikšmingiausių Įmonės darnumo temų.

„Sekame pasaulines darnumo tendencijas ir norime pateikti tvarumo informaciją suinteresuotoms šalims pagal geriausias praktikas. Atsižvelgdami į valstybės lūkesčius bei VšĮ Valdymo koordinavimo centro rekomendacijas, 2022 m. pasirengėme reikšmingiausių darnumo temų matricą, todėl natūralu, jog darnumo ataskaitoje pateikėme informaciją būtent per šias temas. Negana to, nusprendėme, kad mūsų socialinės atsakomybės ataskaita taptų prasmingesnė bei turėtų daugiau vertės, jeigu informaciją atskleistume taikydami GRI standartą. Tai leidžia mūsų nefinansinius veiklos rezultatus tinkamiau palyginti su kitų organizacijų rezultatais. Džiaugiamės padarę reikšmingą kokybinį žingsnį IAE informacijos atskleidimo praktikoje“, - mintimis dalijosi darnaus vystymosi vadovas Donatas Juodpusis.

Сантехнические работы: установка, ремонт смесителей, сливов в кухне, ванной комнате.
Сборка мебели.
+370-656-06031

Подробнее

2023 m. planuojama gerinti tvarumo rezultatų atskleidimą ir tam reikalingų duomenų pateikimą. Prie to svariai prisideda Įmonės valdyba, kuri metų viduryje organizuoja darnumo strateginę sesiją, kuria siekiama išgryninti ilgalaikius tvarumo tikslus, pagerinti IAE daromų poveikių aplinkai, žmonėms ir organizacijai valdymą.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos sumažintos 76%

2022 m. Įmonė padarė reikšmingą pažangą valdant veikloje susidarančias CO2 ekvivalento emisijas. Nuo sausio 1 d. IAE savo veiklai vykdyti naudojo tik atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą elektros energiją. Tokiu būdu CO2 pėdsaką pavyko sumažinti daugiau kaip 76% palyginus su 2021 m.

„Dar 2021 m. pirmą kartą pagal Green House Gas protokolo standartą įsivertinome Įmonės šiltnamio efektą sukeliančių dujų tiesiogines emisijas bei jų šaltinius. Pamatėme, kad didžiausią emisijų dalį sudarė suvartota elektros energija, todėl įsigijome „žalią“ energiją ir pradėjome ją vartoti nuo 2022 m. pradžios. O šiais metais galime matyti, kokį milžinišką efektą tai davė – virš 76% mažesnės 1 ir 2 srities emisijos!“ - pasiektais rezultatais džiaugėsi D. Juodpusis.

Šiais metais Įmonė planuoja taip pat įsivertinti netiesiogines – 3 srities – šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Šiuo žingsniu IAE galės dar geriau nustatyti, kur daromas didžiausias poveikis klimatui bei tinkamai valdyti emisijų poveikį.

Daugiau informacijos apie VĮ Ignalinos atominės elektrinės darnumo vystymą ir valdymą galima rasti čia.

iae.lt 

Informuoja UAB „Visagino būstas“
Informuoja UAB „Visagino būstas“

Ieškomas buto, esančio Statybinikų g. 2, savininkas (arba butą prižiūrintis asmuo).

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта