Kviečiame dalyvauti konkurse!
Visagine 12 09 2019 383 peržiūros

Kviečiame dalyvauti konkurse!

Visagino mokiniai kviečiami aktyviai dalyvauti rašinių, vaizdo siužetų ir piešinių konkurse antikorupcine tematika „Esu sąžiningas“, skirtame Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Konkursą organizuoja Visagino savivaldybės administracija kartu su Visagino savivaldybės antikorupcijos komisija.

Konkurso tikslai – pateikti savo požiūrį į korupciją, nesąžiningą, neskaidrų, neteisėtą elgesį per meno sąsają; skatinti mokinių nepakantumą korupcijos apraiškoms, atkreipti jaunimo dėmesį ir paraginti aktyviai su šiuo reiškiniu kovoti, reikšti savo pilietinę poziciją; skatinti mokinius ir mokytojus aktyviau domėtis antikorupcijos temomis, analizuoti korupcijos reiškinį, aktyviai dalyvauti antikorupcinio švietimo veikloje; skatinti jaunimo kūrybiškumą, stiliaus savitumą, gebėjimą kritiškai vertinti bei skleisti antikorupcines idėjas mokyklų bei savivaldybės bendruomenėse. Konkurse gali dalyvauti savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokiniai, Visagino kūrybos namų ugdytiniai, atvirųjų erdvių / centrų ir nevyriausybinių organizacijų jaunimas.
Kūrybinių darbų atlikimo techniką ir priemones Konkurso dalyviai pasirenka savarankiškai.

Konkursui teikiamų darbų forma:

1) piešinys, plakatas, kompiuterinės grafikos kūrinys. Piešinio ir plakato formatas – ne didesnis kaip A3. Kompiuterinės grafikos piešinys turi tikti 297x420 mm išmatavimams, skiriamoji geba ne mažiau kaip 300 dpi.

2) vaizdo siužetas, animuotas, filmuotas ar kombinuotas video kūrinys. Siužeto rekomenduojama trukmė iki 5 min. Vaizdo siužetas turi būti pateikiamas atmintuke, CD diske arba elektroniniu paštu siunčiama nuoroda į serverį, kuriame yra galimybė tiesiogiai peržiūrėti siužetą. Jei siunčiama nuoroda, turi būti sudaryta galimybė vaizdo siužetą išsisaugoti kompiuteryje.

3) rašinys gali būti pateiktas lietuvių arba rusų kalbomis, spausdintas tekstas; rekomenduojama apimtis iki 2000 žodžių; pateikimo formatas .doc, .odt, .odtx ar kitas tekstinis redaguojamas formatas. Jei teikiamas popierinis variantas – būtina atsiųsti elektroniniu paštu skaitmeninį variantą.         

Vienas mokinys kiekvienoje kategorijoje gali dalyvauti pateikdamas ne daugiau kaip vieną savo ar grupinio darbo kūrinį.

Kūrybiniai darbai iki 2019 m. spalio 31 d. įskaitytinai pristatomi adresu Parko g. 14 (į savivaldybės administracijos dokumentų ir asmenų prašymų priėmimo langelį (109 kab.)) arba atsiunčiami el. p. antikorupcija@visaginas.lt.
Kūrybinių darbų vertinimą atliks Visagino savivaldybės antikorupcijos komisija, prireikus pasitelkdama nepriklausomus ekspertus. Kūrybinių darbų vertinimo kriterijai: kūrybinio darbo atitiktis Konkurso nuostatoms, temos atskleidimas, kūrybinio darbo originalumas, kūrybinio darbo estetika ir meniškumas.

Bus atrinkta 3 vaizdo siužetai, 3 rašiniai ir 13 daugiausia balų surinkusių piešinių. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti organizatorių prizais baigiamojo renginio, vyksiančio Visagino savivaldybės didžiojoje salėje, metu.
Su geriausiais konkurso nugalėtojų darbais bus išleistas 2020 m. kalendorius, kuris bus platinamas savivaldybės įstaigose, vaizdo siužetai bus demonstruojami Visagino savivaldybėje ir kitose įstaigose bei jų interneto svetainėse.

Konkurso nuostatai

Visagino savivaldybės administracijos informacija

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта