Kviečiame siūlyti nominantų kandidatūras!
Visagine 17 11 2020 226 peržiūros

Kviečiame siūlyti nominantų kandidatūras!

Nuo 2009 metų Visagino bendruomenė kasmet metų pabaigoje susiburia vertindama praėjusių metų padarytą pažangą, didžiausius laimėjimus, įgyvendintas naujoves, kūrybinius sumanymus ir pan. Visi drauge skelbiame nominantus įvairiose veiklos srityse ir išreiškiame jiems pagarbą organizuojamame šventiniame renginyje „Mano miestas – Visaginas“. Tai planuojame padaryti ir šiais metais. Kviečiame prisiminti, kuo garsėjome, kieno darbai, veikla, poelgiai, projektai, laimėjimai, idėjos jums paliko didžiausią įspūdį, yra verti dėmesio ir pagarbos.

Kreipiamės į Visagino įmones, įstaigas, organizacijas, pavienius gyventojus ragindami apdovanojimams už nuopelnus Visaginui pasiūlyti mieste dirbančius ir gyvenančius žmones. Galite teikti vieną arba kelias kandidatūras pagal tokias veiklos sritis: Visagino vardo garsinimas, verslas, visuomeninė veikla, labdara, kultūrinė veikla, švietimas, sportas, sveikatos apsauga, valstybinės kalbos statuso stiprinimas, vaiko gerovė.

Teikdami siūlymus būtinai nurodykite: siūlomo kandidato gauti nominaciją vardą, pavardę, darbovietę ir/arba namų adresą, telefono numerį, trumpai aprašykite jo nuopelnus, laimėjimus, už kuriuos jis yra siūlomas apdovanoti; taip pat prašome nurodyti kontaktinius duomenis apie save – kandidatūras teikiančią įmonę/įstaigą/organizaciją/asmenį.

Pasiūlymų laukiame iki 2020 m. lapkričio 25 d. el. paštu vilma.lysoviene@visaginas.lt ir svetlana.starinskaja@visaginas.lt

Šalia mūsų yra nemažai žmonių, nusipelniusių pagarbos ir padėkos už jų darbą, pasiekimus ar visuomeninę veiklą, todėl kviečiame visus aktyviai dalyvauti renkant įvairiose veiklos srityse gerus darbus darančius visaginiečius.

Visagino savivaldybės administracijos informacija

Prezidentui netinka keli kandidatai į ministrus: I. Šimonytė neskuba ieškoti, kuo juos pakeisti
Prezidentui netinka keli kandidatai į ministrus: I. Šimonytė neskuba ieškoti, kuo juos pakeisti

Taip pat buvo apsikeista nuomonėmis apie tuos 7 kandidatus, su kuriais prezidentas ketina susitikti vėliau šią savaitę

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта