Nuoširdžiai užjaučiame Anatolijų Postovetovą
Atsisveikiname 06 05 2021 1435 peržiūros

Nuoširdžiai užjaučiame Anatolijų Postovetovą

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
Dangus tik žėri amžinai.
Tu sušukai esu – mes esam,
O aidas atkartojo tai trumpai.
Gyvenimas negailestingas, nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia brangiausius mums ir artimiausius iš visų.

Nuoširdžiai užjaučiame Anatolijų Postovetovą, mirus brangiai mamai.

UAB „Visagino energija“ kolektyvas 

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта