Nuo 2021 m. spalio 1 d. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir karšto vandens kainos
Visagine 28 09 2021 406 peržiūros

Nuo 2021 m. spalio 1 d. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir karšto vandens kainos

UAB „Visagino energija“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 ir 11 dalimis, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-124 „Dėl savivaldybės įmonės „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. O3E-195 „Dėl SĮ „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. O3E-112 „Dėl SĮ „Visagino energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-255 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-256 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų mokesčio nustatymo“ bei remdamasi Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, 78 punkto nuostatomis, įvertinusi kuro ir šilumos aukciono būdu superkamos šilumos kainų pokyčius bei pritaikiusi papildomą dedamąją (-0,21 ct/kWh) perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kanas.

Informuojame, kad nuo 2021 m. spalio 1 d. 9,2 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir 5,2 proc. mažėja karšto vandens kainų dedamosios palyginus su 2021 m. rugsėjo mėn.

  1. Šilumos energijos kaina gyventojams – 5,33 euro ct/kWh (be PVM).
  2. Karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams (esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių)– 5,14 Eur/m3 (be PVM).Visagino savivaldybės administracijos informacija 

V. Blinkevičiūtė: elektros kainos kompensavimas nėra skirtas tiems, kam labiausiai reikia
V. Blinkevičiūtė: elektros kainos kompensavimas nėra skirtas tiems, kam labiausiai reikia

Socialdemokratų partijos lyderė Vilija Blinkevičiūtė teigia, kad 2023 metų biudžete numatytas elektros kainų dalies kompensavimas gyventojams nėra socialiai taiklus, nes paramą gaus ir pasiturintys asmenys, kuriems ji nereikalinga

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта