Reiškiame padėką visiems
Atsisveikiname 04 03 2021 850 peržiūros

Reiškiame padėką visiems

Reiškiame didžiulę padėką visiems, pasidalinusiems su mumis netekties kartėlį, mylimo vienintelio sūnaus Vadimo praradimą. Dėkojame visiems už moralinę ir materialinę paramą ir pagalbą.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų brangiam ir gerbiamam tėvui Josifui už jo buvimą su mumis sunkią valandą, už jo stiprybės suteikusius palaikymo žodžius.

Ypatingai dėkojame UAB „Eldermonta“ administracijai ir kolektyvui, sujaudinti iki širdies gelmių Jūsų dėmesiu, žmogiška užuojauta.

Žemai Jums lenkiamės. Pagarbiai, Vadimo Zoruba šeima

Spalvinga Valstybės diena Visagine
Spalvinga Valstybės diena Visagine

Tebūnie tai nuotaikinga ir spalvinga, džiaugsmo ir pasididžiavimo kupina diena!

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта