Seimas po svarstymo pritarė Nacionalinio saugumo komisijos sudarymui
Lietuva ir Baltijos šalys 11 06 2019 65 peržiūros

Seimas po svarstymo pritarė Nacionalinio saugumo komisijos sudarymui

Seimas po svarstymo, 95 parlamentarams vieningai balsavus už, pritarė Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo pataisų projektui, kuriuo siūloma sukurti grėsmių nacionaliniam saugumui užkardymo ir krizių valdymą koordinuojančią instituciją Vyriausybės lygmeniu – Nacionalinio saugumo komisiją. Šiai komisijai turėtų vadovauti ministras pirmininkas.

Siūloma, kad ši komisija, prireikus, atsižvelgdama į krizės pobūdį, siūlytų Vyriausybei paskirti už krizės valdymą atsakingą instituciją, kuri kartu su Jungtine grėsmių prevencijos ir krizių valdymo grupe, sudaryta iš Vyriausybės kanceliarijos, atitinkamų ministerijų ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų atstovų, imtųsi krizės valdymo ir jos padarinių likvidavimo koordinavimo veiksmų. Jungtinės grėsmių prevencijos ir krizių valdymo grupės sudėtį ir nuostatus tvirtintų Vyriausybė.

Kaip teigiama Seimo išplatintame pranešime, svarstomomis pataisomis taip pat numatoma, kad išorės aplinkos pokyčius ir jų įtaką užsienio, saugumo ir gynybos politikai analizuotų ir pasiūlymus dėl regioninį ir transatlantinį saugumą stiprinančių priemonių nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms teiktų, taip pat savo vertinimus užsienio, saugumo ir gynybos klausimais viešai skelbtų strateginių tyrimų ir analizės centras – viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė, turinti ne mažiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, būtų valstybė. Šio centro funkcijoms atlikti būtų skiriamos valstybės biudžeto lėšos.

ELTA

Rusija įteikė Lietuvai notą dėl elektroninių vizų į Kaliningrado sritį
Rusija įteikė Lietuvai notą dėl elektroninių vizų į Kaliningrado sritį

Trečiadienį gauta Rusijos Federacijos nota, kurioje informuojama apie nuo liepos 1 dienos įsigaliosiančią naują vizų išdavimo tvarką į Kaliningrado sritį vykstantiems Lietuvos piliečiams

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта