Siūloma keisti VTEK sudarymo tvarką
Lietuva ir Baltijos šalys 14 03 2019 180 peržiūros

Siūloma keisti VTEK sudarymo tvarką

Seimas pradėjo svarstyti naujos redakcijos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) įstatymo projektą, kuriame siūloma keisti jos sudarymo tvarką. 

Siekiant užtikrinti VTEK nepriklausomumą ir nešališkumą, siūloma nustatyti, kad ne tik VTEK pirmininkas, bet ir komisijos nariai Seime skiriami slaptu balsavimu. 

Siekiant išspręsti situacijas, kuomet teikiantys subjektai delstų teikti kandidatą į VTEK narius, siūloma nustatyti specialią taisyklę, suteikiančią teisę Seimo pirmininkui inicijuoti kandidato į VTEK narius teikimo procedūras. 

Įstatymo pakeitimais siūloma įtvirtinti VTEK pirmininko pavaduotojo institutą. 

Siūloma nustatyti reikalavimą VTEK nariui turėti 3 metų darbo patirtį viešajame sektoriuje (vietoj galiojančio reikalavimo turėti 5 metų bet kokio darbo patirtį). 

Seimui projektą pateikusi Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė Guoda Burokienė taip pat siūlo nustatyti, kad vieną kandidatą į VTEK narius teiktų Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba, vietoj vieno iš dviejų pagal galiojantį VTEK įstatymą Lietuvos teisininkų draugijos teikiamų kandidatų. 

Manoma, kad tokiu būdu bus prisidedama prie vieno iš Vyriausybės programos siekių įgyvendinimo - nevyriausybinio sektoriaus didesnio įsitraukimo į valstybės valdymą. 

Pagal galiojantį įstatymą, kandidatą į VTEK narius Seimui teikia Respublikos prezidentas, Seimo pirmininkas, ministras pirmininkas, du kandidatus - Lietuvos teisininkų draugija. 

Seimas VTEK narį (išskyrus VTEK pirmininką) skiria į pareigas Seimo nutarimu posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma atviru balsavimu. 

VTEK įstatymo pakeitimo projektas ir jį lydintys dokumentai sulaukė pritarimo po pateikimo, už juos ketvirtadienį balsavo 57 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, susilaikė 32 parlamentarai.

ELTA

„Swedbank“ skelbia audito išvadas - įtartinų klientų sąskaitos uždarytos
„Swedbank“ skelbia audito išvadas - įtartinų klientų sąskaitos uždarytos

„Swedbank“ paskelbė preliminarias „Forensic Risk Alliance“ (FRA) atlikto vidaus audito dėl galimo pinigų plovimo išvadas, kuriose sakoma, kad visų 50 patikrintų įtartinų banko klientų sąskaitos jau uždarytos

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта