V. Uspaskich: Mielieji, atėjo metas pasirinkti mūsų siūlomą drąsią ir ambicingą programą, o jums – neskurdų, orų gyvenimą
Rinkimai 2020 16 10 2020 1013 peržiūros

V. Uspaskich: Mielieji, atėjo metas pasirinkti mūsų siūlomą drąsią ir ambicingą programą, o jums – neskurdų, orų gyvenimą

Skaidrinti valstybės valdymą
Pradėsime nuo to, kad užbaigsime „snargliavimą“ valstybės valdyme. Įteisinsime politikų ir valdininkų asmeninę atsakomybę už priimtus sprendimus. Neįvykdęs savo rinkiminių pažadų asmuo turi būti ne tik pasmerktas kaip politikas, bet iš jo turi būti atimtas užstatas, kad jis patirtų materialinių nuostolių. O taip pat rinkėjams turi būti suteikta galimybė atšaukti mandatą. Nuostolingi valdininkų sprendimai turi užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Tam pasiekti įteisinsime kolegialų valdymą.

Suteiksime galimybę žmonėms aktyviai dalyvauti valstybės valdyme - nuo 300 000 iki 150 000 sumažinsime referendumui surengti reikalingų parašų kiekį.

Įvesime skaidrią, kuo mažiau paslapčių turinčią, valstybės valdymo sistemą. Išslaptinsime visus žmones, turinčius ar turėjusius vienokią ar kitokią priklausomybę nuo įvairių užsienio tarnybų.

Aukštas pareigas komunistinės sistemos struktūrose užėmę veikėjai, praėję aukštą komunistų partinę mokyklą, kurie kūrė ir vadovavo slaptosioms tarnyboms, turi tapti nepageidaujami valstybės valdyme, nes tokie žmonės yra patys klastingiausi ir pavojingiausi mūsų valstybei.

Būtina užbaigti politinę prostituciją. Įteisime nuostatą, kad politikas, patekęs į Seimą su viena partija, turinčia su atitinkamą programą ir priėmęs priesaiką būti sąžiningas, kadencijos metu pakeitęs partiją, frakciją, prarastų galimybę kitą kadenciją kandidatuoti į Seimą.

Užkirsti kelią korumpuotiems, įslaptintiems sprendimams, tokiems kaip Suskystintų gamtinių dujų terminalas ir panašūs projektai, už kuriuos Lietuvos žmonės moka 4 kartus brangiau, nei jie kainuoja. Visuomenė turi teisę žinoti, kur ir kaip naudojami jų pinigai.

Protekcionizmą, pastebėtą aukščiausios valdžios sluoksniuose, būtina vienareikšmiškai vertinti kaip Konstitucijos sulaužymą ir privalomą apkaltą.

Sukurti visų valstybės vardu veikiančių kontrolės struktūrų garbės ir pagalbos kodeksą kontroliuojamų objektų atžvilgiu. Kad jie taptų pagalbininkais, o ne tik klaidų ieškančiais prievaizdais.

O žmonės, pastebėti piktnaudžiaujantys savo padėtimi, ar dangstantys tokius reiškinius, turi visam laikui prarasti galimybę dirbti tokį darbą.

Ekonomika
Kad mūsų šalis patektų į patraukliausių pasaulio šalių penketuką ne tik investicinio patrauklumo prasme, bet ir būtų socialiai orientuota, ekologiška ir saugi gyvenimui,
mes privalome sukurti tvirtą ekonominį pagrindą, o tam reikia kurti geresnę negu aplinkinėse valstybėse investicinę aplinką ir įgyvendinti mūsų partijos regioninės politikos programą. Tai yra - sukurti tokią įstatyminę bazę, kuri leistų savivaldybėms kooperuotis su verslu ir kurti įmones savo teritorijoje. Būtent šitam tikslui pasiekti būtų leidžiama didinti skolinimosi limitą, o įkūrus objektą – perduoti administruoti verslui, su galimybe išpirkti, panaudojant uždirbtą pelną. Mokestinė prievolė turi būti patrauklesnė nei didmiesčiuose, nes verslas eina ten, kur trumpesnis atsipirkimo laikas ir didesnė grąža. Tai suteiks galimybę sukurti 180 000 gerai apmokamų darbo vietų su 2 000 eurų ir didesniu atlyginimu, o tai, savo ruožtu, paskatins mūsų žmones grįžti iš emigracijos į tėvynę – pas savo vaikus, tėvus, senelius.

Pradžioje, didindami investicinį patrauklumą, pagrindinį dėmesį turime skirti eksportuojančioms ir vidaus rinkoje su importu konkuruojančioms įmonėms. Taip pat suteikiant galimybę kooperuotis, kad būtume konkurencingesni už Lietuvos ribų. Sureguliuoti mažmeninę rinką, kad ji taptų civilizuota, sąžininga ir naudinga visiems rinkos dalyviams.

Veiks senų gyvenamųjų namų renovacijos programa, kuri nereikalaus šeimininkų pinigų. Tam būtų sukurtas fondas, kurį pilnai finansuotų valstybė, o po renovacijos padengtų išlaidas iš lėšų, sutaupytų elektrai, šildymui, dujoms. Tokiu būdu žmonės bus atlaisvinti nuo bėgiojimų po bankus ir paskolų ėmimo. Viskas, ko iš jų reikės, tai duoti sutikimą renovavimui.

Nuo visų šitų planų neatsitrauksime nė per žingsnį! Įgyvendinus šią programą, sparčiai padidės smulkių ir vidutinių įmonių poreikis – kaip paslaugų sferoje, taip ir klasterinio modelio prasme.

Laukiami rezultataipradėjus veikti šitam mechanizmui, pagal pirminius paskaičiavimus, valstybės biudžetas jau 2023 m. padidės daugiau kaip 25%. BVP augimas sudarys 7-8%, o jo perskirstymas per valstybės biudžetą padidės 5-7%. Tai labai padidins socialinį portfelį ir užtikrins pensijų augimą, viešojo sektoriaus, mokytojų, gydytojų atlyginimų didėjimą, žmonių su negalia pašalpų didėjimą ir t.t.


Švietimas
Aš lenkiu galvą prieš visus mokytojus, nes su vaikais dirbantis žmogus turi turėti labai daug svarbių savybių. Tikras mokytojas – tai pašaukimas, tai ne tik dalykai, tai - naujo žmogaus, visuomenės nario lipdymas, kuriant jo ateitį, formuojant charakterį, vertybes, valstybės ateitį. Todėl mes turime suteikti mokytojams galimybes oriam gyvenimui ir kvalifikacijų tobulinimui, kurie reikalingi šiandienos iššūkiams, poreikiams, šiandienos technologiniam progresui, ugdant asmenybės, lyderystės savybes vertybiniu pagrindu ir vidinę motyvaciją savarankiškiems sprendimams priimti bei siekti geriausių rezultatų, kokioje sferoje beveiktų žmogus.

Medicina
Žmonės visą gyvenimą moka už savo sveikatos apsaugą ir jie neturi būti palikti likimo valiai ar net mirčiai. Todėl žmonėms reikiamu laiku bus suteikta galimybė gauti pilną ir medicinos paslaugą, nepriklausomai nuo ligų pavadinimo, gyvenamosios vietos didmiesčiuose ar rajonuose.

Socialinė politika
Socialinė politika – tai ne sporto varžybos – kas daugiau padalins. Tai patrauklios sąlygos dirbti, sužadintas noras, motyvacija ne laukti pašalpos, o uždirbti ir pasiturinčiai gyventi.

Sutvarkius investicinę aplinką, sukūrus pakankamai gerai apmokamų darbo vietų, vidutinės pensijos bus ne mažesnės kaip 50% nuo vidutinio darbo užmokesčio ir 10% didesnės už minimalų atlyginimą (MMA). Nes esu tikras, kad žmonės per savo gyvenimą uždirba ir, tapę pensininkais, turi turėti galimybę gyventi orų ir neskurdų gyvenimą.

MMA turi būti dvigubai didesnis nei visų rūšių pašalpos kartu sudėjus. Tai motyvuos dirbti, o ne laukti išmaldos iš valdžios.

Užsienio politika
Aš siūlau iš Lietuvos teritorijos, tuo labiau tam tinka geografinė padėtis, daryti Europos ar net pasaulio taikos centrą tarp Rytų ir Vakarų. Tegul šioje teritorijoje kalba apie taiką, o ne bando savo jėgas. Todėl esu įsitikinęs, kad valstybės vadovai ir visi politikai turi dėti visas pastangas tokiam Lietuvos statusui. Tada Lietuva skambės visame pasaulyje visiškai kitame kontekste, o investuotojai atsistos į eilę.

Mūsų mažai šaliai tai gyvybės ir vystymosi reikalas. Aš manau, kad toks turi būti kiekvienos valstybės vadovo ir kiekvieno politiko tikslas, nepriklausomai nuo to, kokiai partijai jis priklauso. Tai turi būti globalios politikos tikslas. Kitaip neverta būti diplomatu, politiku, jei nesieki harmonijos, susitaikymo ir subalansuotos diplomatijos.


Štai tokia yra Darbo partijos programa. Taip, tokios programos neturi nei viena partija. Tris dešimtmečius besitęsiantis neefektyvaus valdymas aiškiai parodė, kad reikalingi kiti sprendimai. Todėl nepriklausomai nuo to, kas laimės rinkimus, jis privalės šią programą įgyvendinti. Aš, kaip šitos programos autorius ir kandidatas į premjerus, kartu su savo Darbo partijos komanda, pilnai pasiruošęs įgyvendinti ją ir patenkinti žmonių lūkesčius, kurių jie laukė 30 metų.

Ir mūsų pareiga argumentuotai įrodyti programos naudingumą, įtikinti kiekvieną Lietuvos žmogų. Pranešti visa tai emigravusiems tautiečiams.

Kaip sakė Tėvas Stanislovas, laimindamas mūsų partiją: „Eikite pas žmones su atvira širdimi, neškite jiems savo meilę, – ir jus išgirs.“ Darbo partija, padariusi ne vieną klaidą, sugebėjo padaryti išvadas, pasimokyti iš savo klaidų, apsivalyti nuo netikrų darbiečių ir šiandien aš pilnai prisiimu atsakomybę už kiekvieną komandos narį.
Mes subrendome prisiimti rimtą atsakomybę už savo buvimą politinėje arenoje, už savo veiklą, už savo žodžius. Noriu, kad nauja karta, mūsų vaikai, žiūrėtų į mūsų partiją su pasididžiavimu ir būtų pasiruošę perimti vairą į savo rankas. O kad taip įvyktų, po savęs mes turime palikti demokratišką, teisinę, ekonomiškai stiprią, be skolų, socialiai orientuotą, ekologišką, saugiam ir patogiam gyvenimui tinkančią valstybę.

Aš noriu, kad jūs suvoktumėte, jog atiduodami savo balsą už mane, už mano Darbo partijos komandą, jūs įsitraukiate į valstybės valdymą ir įsipareigojate dalį savo laiko, savo energijos atiduoti bendram darbui, kontrolei, aktyviam proceso stebėjimui. Aukoti savo laiką ne man, ne mūsų partijai, ne valdžiai, o savo Tėvynei – Lietuvai,savo vaikams ir tėvams.

Aš, atsakau už kiekvieną pasakytą savo žodį ir tiksliai žinau, kaip visa tai įgyvendinti.

Ir visų Lietuvos žmonių prašau šitos programos, manęs ir mano komandos palaiminimo.

Už jūsų pasitikėjimą mes guldom galvas ir atsakome už savo žodžius.

Su pagarba

Darbo partijos kandidatas į premjero postą
Viktoras Uspaskich

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Darbo partijos politinės kompanijos sąskaitos. Užsakymas Nr 6-302

Visagino savivaldybė jungiasi prie pilietinės akcijos „Kalėdinė dovana Ukrainai“
Visagino savivaldybė jungiasi prie pilietinės akcijos „Kalėdinė dovana Ukrainai“

Kalėdine dovanėle galėtų būti: saldainiai, šokoladas, čiulpinukai, drėgnos servetėlės, žaisliukas, įvairios kojinės, pirštinės (tiek vaikiškos, tiek suaugusiems), spalvinimo knygutės, pieštukai, dėlionės. Dovana + šiltas Jūsų palinkėjimas!

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта