VATESI kviečia susipažinti su parengtais dokumentais
Energetika 18 03 2021 1252 peržiūros

VATESI kviečia susipažinti su parengtais dokumentais

Visuomenei susipažinti teikiamas VATESI sprendimo išduoti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo licenciją projektas

Kovo 12 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) baigė vertinti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos esančios Širvintų rajone eksploatavimo nutraukimo veiklai pagrįsti pateiktus VĮ Ignalinos atominės elektrinės dokumentus ir parengė sprendimo projektą dėl licencijos išdavimo.

VATESI specialistai įvertino, kad Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo veikla, kuri yra aprašyta ir pagrįsta saugą pagrindžiančiuose dokumentuose, atitinka jai keliamus branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos reikalavimus ir, vykdant šią veiklą, darbuotojai, gyventojai ir aplinka bus tinkamai apsaugoti nuo jonizuojančios spinduliuotės poveikio.

Eksploatavimo nutraukimo veiklos licencija suteiktų teisę už saugyklos priežiūrą atsakingai VĮ Ignalinos atominei elektrinei išimti radioaktyviąsias atliekas bei radionuklidais užterštas konstrukcijas ir gruntą iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos. Taip pat išimtas atliekas surūšiuoti ir išvežti į Ignalinos AE teritorijoje esančius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, bei jas sutvarkyti pagal nustatytus reikalavimus. Išvežus visas atliekas, atlikus radiologinius tyrimus ir patvirtinus jų rezultatus, buvusi Maišiagalos saugyklos aikštelė galėtų būti naudojama kitai veiklai be jokių apribojimų.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla – trijų metrų gylyje esantis 200 kubinių metrų tūrio gelžbetonio rūsys – įrengta Širvintų rajone, Bartkuškio miške, apie 7 km į šiaurės vakarus nuo Maišiagalos miestelio ir apie 30 km nuo Vilniaus. Joje 1963 – 1989 metais kauptos neišrūšiuotos panaudotos radioaktyviosios atliekos iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų bei karinių dalinių. 1989 metais saugykla uždaryta ir užkonservuota.

Numatoma, kad eksploatavimo nutraukimo metu reikės sutvarkyti apie 700 kubinių metrų radioaktyviųjų atliekų (t.y. atliekos iš saugyklos rūsio, radionuklidais užterštas betonas, metalo ir gelžbetonio konstrukcijos, gruntas ir antrinės radioaktyviosios atliekos). Radioaktyviosios atliekos bus pervežtos į Visagino savivaldybėje esančius Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius. Pačią Maišiagalos saugyklos teritoriją planuojama sutvarkyti iki 2023 metų pabaigos.

Krovinių pervežimas Visagine ir visoje Lietuvoje.
Užnešame ir išnešame daiktus, baldus, išvežame statybines ir kitas šiukšles ir t.t.
Tel.+370-628-14441, +370-625-45777
Грузовые перевозки по Висагинасу и всей Литве.
Заносим и выносим крупногабаритные вещи, вывозим строительный мусор и т.д. Тел. +370-628-14441, +370-625-45777

Подробнее

Susipažinti su sprendimo projektu bei dokumentais, pateiktais sprendimui priimti, kviečiame VATESI svetainėje, skiltyje „Visuomenės dalyvavimas sprendimų priėmime“.

Pasiūlymų pagal svetainės skiltyje pateiktą formą laukiame iki 2021 m. gegužės 12 d. el. pašto adresu info(at)vatesi.lt, visi gauti pasiūlymai bus įvertinti rengiant galutinį sprendimo projektą bei paskelbti kartu su priimtu sprendimu VATESI interneto svetainėje.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта