Aktuali informacija visiems UAB „Visagino energija“ klientams, pretenduojantiems į kompensacijas už šildymą ir karštą vandenį
Visagine 06 09 2022 709 peržiūros

Aktuali informacija visiems UAB „Visagino energija“ klientams, pretenduojantiems į kompensacijas už šildymą ir karštą vandenį

Dėl besitęsiančio nevaldomo energijos išteklių kainų šuolio vis labiau aktualus gyventojams (UAB „Visagino energija“ klientams) tampa kompensacijų klausimas. Tačiau vis dažniau pasitaiko atvejų, kai visaginiečiai, kuriems priklauso kompensacija, negali ja pasinaudoti visa apimtimi.

Priežastis –  netinkamai prižiūrima gyvenamojo namo šildymo ir karšto vandens įrenginių sistema, dėl kurios gyvenamųjų namų šilumos energijos suvartojimas viršija nustatytus normatyvus.

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 7 straipsnis nustato, kad kompensacijos skiriamos, jeigu laikotarpiu, už kurį kompensacijos apskaičiuojamos, atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ir sąnaudos karštam vandeniui (taip pat ir karšto vandens cirkuliacijai) ne didesni už nustatytus normatyvus.

Atsakomybė už minėtų normatyvų laikymąsi tenka kiekvieno daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui (toliau – Valdytojas) ir pastato  šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui (toliau – Prižiūrėtojas).

Pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatas Valdytojas ir Prižiūrėtojas privalo:

- siekti, kad išnaudojant visas turimas technines ir organizacines galimybes pastato šildymo ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus (Taisyklių 138.15 papunktis);

- pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate kiekvieną mėnesį nustatyti santykinius šilumos pastatui šildyti, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoti gautus duomenis, ir pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, teikti juos pastato savininkui arba valdytojui, o savininko arba vartotojo prašymu, vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui (Taisyklių 138.16 papunktis);

- pagal kompetenciją kartą per metus rengti ir teikti pastato savininkui arba valdytojui pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo (Taisyklių 138.16 papunktis);

- siekti, kad išnaudojant visas turimas projektavimo ir organizacines galimybes pastato šilumos ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus (Taisyklių 144.15 papunktis);

- analizuoti ir vertinti prižiūrėtojo pateiktus santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius bei pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo (Taisyklių 144.16 papunktis).

UAB „Visagino energija“ atliko 2021–2022 metų šildymo sezono lyginamąją analizę ir teikia gyvenamųjų namų, kurių atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ir sąnaudos karštam vandeniui (taip pat ir karšto vandens cirkuliacijai)  viršijo nustatytus normatyvus (daugiau nei 10 %), sąrašus.

NAMŲ SARAŠAI  https://www.visaginoenergija.lt/lyginamoji-analize/

Mūsų bendrovės specialistai pagal savo kompetenciją visada pasiruošę padėti išsiaiškinti priežastis, dėl kurių viršijami minėti normatyvai.

Savo ruožtu UAB „Visagino energija“ deda visas pastangas užtikrinant apskaitos prietaisų rodmenų tikslumą.                  

Taip pat siūlome aktyviau naudotis šilumos energijos taupymo priemonėmis. Plačiau apie jas galite rasti čia: https://www.visaginoenergija.lt/silumos-taupymas/.

Nuoširdžiai užjaučiame Visagino savivaldybės merą Erlandą Galaguz ir jo šeimą
Nuoširdžiai užjaučiame Visagino savivaldybės merą Erlandą Galaguz ir jo šeimą

Diena tuščia kaip nupjauta pieva, kurioje galvą nuleidęs stovi liūdesys...

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта