Dėl Baltarusijos AE žada domėtis JAV Kongresas
Energetika 01 04 2011 804 peržiūros

Dėl Baltarusijos AE žada domėtis JAV Kongresas

Seimo Užsienio reikalų komiteto vadovas Emanuelis Zingeris teigia, kad JAV Kongrese žadama domėtis Lietuvos nuogąstavimais dėl Baltarusijos AE.:::Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris vizito Vašingtone metu susitiko su JAV Kongreso atstovais – Senato ir Atstovų rūmų nariais – Senato Asignavimų komiteto pirmininko pavaduoto ju Thadu Cochranu, Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininke Ileana Ros-Lehtinen, bei JAV Gynybos sekretoriaus pavaduotoju Alexanderu Vershbowu.
JAV Kongreso Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkė Ileana Ros-Lehtinen ypač domėjosi Baltarusijos planais 30 km nuo Lietuvos sienos ir 50 km nuo Lietuvos sostinės Vilniaus statyti atominę elektrinę ir atitinkamais Baltarusijos ir Rusijos susitarimais šia tema. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas E. Zingeris informavo, kad Lietuvos žmones itin jaudina šie Baltarusijos ir Rusijos planai.
E. Zingerio teigimu, Baltarusijai ketinant statyti atominę elektrinę, Lietuvą itin jaudina tai, kad nėra laikomasi tarptautinių normų ir konvencijų, projektas plėtojamas neskaidriai ir, svarbiausia, galimas neigiamas būsimosios atominės elektrinės poveikis Lietuvos gyventojams ir aplinkai. „Lietuva daug kartų ragino ir kvietė Baltarusiją laikytis tarptautinių įsipareigojimų ir pateikti informaciją, kodėl statybos aikštelę būsimajai atominei elektrinei kaimyninė šalis pasirinko itin arti Lietuvos sostinės“, - sakė E. Zingeris.
Užsienio reikalų komiteto pirmininkas pažymėjo, kad Lietuva kėlė ir kels šį klausimą pokalbiuose ir susitikimuose su Europos Sąjungos ir jos valstybių narių lyderiais bei toliau reikalaus, kad Baltarusija atsakytų į šiuos klausimus ir pateiktų išsamią informaciją, susijusią su galimu būsimosios atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimu, kaip tai numato galiojantys tarptautiniai susitarimai ir konvencijos. Kongreso Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkė Ileana Ros-Lehtinen pažymėjo, jog jai kelia nuostabą Baltarusijos sprendimai, susiję su ketinimais statyti būsimąją atominę elektrinę. Ji pažadėjo detaliau susipažinti su situacija ir priimti domėn Lietuvos keliamas problemas.
Susitikime JAV Gynybos sekretoriaus pavaduotoju Alexanderiu Vershbowu Užsienio reikalų komiteto pirmininkas E.Zingeris aptarė aktualius Lietuvos ir JAV bendradarbiavimo klausimus gynybos ir saugumo srityje. Buvo sutarta intensyvinti dvišales Lietuvos ir JAV konsultacijas regioninio saugumo klausimais. A. Vershbowu padėkojo už Lietuvos indėlį užtikrinant saugumą Afganistane bei išreiškė viltį, kad atsigaunanti Lietuvos ekonomika leis atkurti tinkamą finansavimą krašto gynybos reikmėms. Susitikime su JAV Kongreso Senato Asignavimų komiteto pirmininko pavaduotoju Thadu Cochranu E. Zingeris pristatė padėtį Rytų Europoje pažymėdamas, jog būtina tęsti paramos demokratijai programas, ir ypač ES Rytų kaimynystėje – Baltarusijoje, Ukrainoje, Moldovoje bei Pietų Kaukazo šalyse.
Užsienio reikalų komiteto pirmininkas E.Zingeris taip pat susitiko JAV nevyriausybinių organizacijų – Nacionalinio demokratinio instituto Prezidentu Kenu Wollacku ir Nacionalinio paramos demokratijai fondo Prezidentu Carlu Gershmanu, su kuriais aptarė pasirengimą Demokratijų bendrijos Parlamentinio forumo susitikimams Briuselyje 2011 m. balandžio 11 d. kartu su Europos Parlamentu ir 2011 m. birželio 30 d. Vilniuje.
Lrt.lt
Geri pasiūlymai parduotuvėje BOHEMIA
Geri pasiūlymai parduotuvėje BOHEMIA

Balandžio mėnesio pasiūlymai

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта