Europos Komisija pateikė teigiamą nuomonę dėl Visagino AE projekto
Energetika 13 06 2012 766 peržiūros

Europos Komisija pateikė teigiamą nuomonę dėl Visagino AE projekto

Š. m. birželio 8 d. Europos Komisija, vadovaudamasi Euratomo sutartimi, pateikė savo nuomonę dėl Visagino atominės elektrinės projekto (Visagino projektas).:::Remdamasi atliktu Visagino projekto vertinimu, Europos Komisija laikosi nuomonės, kad Visagino projektas atitinka Euratomo sutarties tikslus.

Europos Komisija konstatuoja, kad Visagino projektu prisidedama prie energijos tiekimo Baltijos regione saugumo ir visapusiškos Baltijos valstybių integracijos į Europos energijos vidaus rinką.

Europos Komisijos nuomonė pateikiama atsižvelgiant į tai, kad Visagino projektas bus įgyvendinamas laikantis šiuo metu numatytos struktūros ir apimties. Komisijos nuomone, Visagino projekto įgyvendinimo bendrovė turėtų būti grindžiama tvirta vidaus valdymo struktūra ir patikimomis bei projektui įgyvendinti pakankamomis finansavimo priemonėmis.

Komisija itin palankiai vertina Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) patvirtinimą, kad išduodant licencijas, susijusias su Visagino atominės elektrinės projektavimu ir eksploatavimu, kaip privalomas kriterijus bus įtrauktas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis. Tam, kad VATESI galėtų vykdyti savo reguliavimo pareigas, jai turėtų būti užtikrinti pakankami žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.

Europos Komisija mano, kad Visagino atominė elektrinė turėtų išlikti ekonomiškai gyvybinga, nepaisant to, kad ateityje regione gali veikti kelios naujos branduolinės elektrinės. Europos Komisija savo nuomonę Lietuvai pateikė įvertinusi 2011 m. spalio 10 d. Lietuvos oficialų pranešimą apie Visagino projektą ir per kelis diskusijų etapus aptarusi visus šio investicinio projekto elementus.

Šis pranešimas Europos Komisijai buvo pateiktas remiantis Europos atominės energijos bendrijos (EURATOM) sutartimi. Teigiama Europos Komisijos nuomonė, pateikta pagal Euratomo sutarties nuostatas, suteikia galimybę branduolinės energetikos projektams pasinaudoti ES finansavimo instrumentais, pavyzdžiui, Euratome ir Europos investicijų banko paskolomis.

Europos Komisija pareiškė suprantanti, kad šiuo projektu siekiama įgyvendinti svarbiausią Lietuvos energetikos politikos tikslą – iki 2020 m. užsitikrinti visišką energetinę nepriklausomybę. Visagino projektas yra pirmasis regioninis branduolinės energetikos projektas Baltijos regione, kuriame dalyvauja trys Baltijos valstybių energetikos bendrovės ir strateginis investuotojas Hitachi kartu su technologijos tiekėju Hitachi-GE.

Krovinių pervežimas Visagine ir visoje Lietuvoje.
Užnešame ir išnešame daiktus, baldus, išvežame statybines ir kitas šiukšles ir t.t.
Tel.+370-628-14441, +370-625-45777
Грузовые перевозки по Висагинасу и всей Литве.
Заносим и выносим крупногабаритные вещи, вывозим строительный мусор и т.д. Тел. +370-628-14441, +370-625-45777

Подробнее

Preliminariai planuojama ši regioninį Visagino atominės elektrinės projektą įgyvendinsiančios bendrovės akcininkų struktūra: Hitachi (Japonija) – 20 proc., EestiEnergia (Estija) – 22 proc., Latvenergo (Latvija) – 20 proc., ir VAE (Lietuva) – likusi 38 proc. akcijų dalis.

Lietuvai priklausanti akcijų dalis – ne mažiau kaip 34 proc. – nustatyta Atominės elektrinės įstatyme. Kaip buvo pareikšta Lietuvos, Latvijos ir Estijos Premjerų susitikimo 2012 m. kovo mėn. 8 d. išvadose, Visagino AE projektas taip pat lieka atviras Lenkijos dalyvavimui.

Visagino atominėje elektrinėje bus statomas pažangusis verdančio vandens reaktorius (ABWR), kurio grynasis galingumas – 1340 MW. Bendros investicinės projekto išlaidos statybų metu yra 5 mlrd. eurų (2010 m. realiomis kainomis). Numatoma statybos pradžia – 2015 m. Planuojama komercinės veiklos pradžia – 2020–2022 metais.

www.enmin.lt

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта