Ignalinos AE išduotas leidimas eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius
Energetika 02 05 2019 944 peržiūros

Ignalinos AE išduotas leidimas eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) išdavė leidimą Ignalinos atominei elektrinei (AE) pramoniniu būdu eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginius.

Ignalinos atominė elektrinė, siekdama gauti šį leidimą, realiomis sąlygomis patikrino įrenginių technologines operacijas, įrodė, kad branduolinės energetikos objektas ir jame numatyta vykdyti veikla atitinka projektą, teisės aktų ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus.

Kaip praneša VATESI, gavusi leidimą Ignalinos atominė elektrinė galės tvarkyti, rūšiuoti, apdoroti ir padėti į atliekyną radioaktyviąsias atliekas, sukauptas senose saugyklose nuo elektrinės veiklos pradžios. Iki šiol senose saugyklose laikytos kietos radioaktyviosios atliekos yra nesutvarkytos pagal dabar galiojančius branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimus ir taip neužtikrintas jų ilgalaikis saugojimas.

Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje visos radioaktyviosios atliekos turi būti sutvarkytos taip, kad gyventojai ir aplinka būtų apsaugoti nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

VATESI licenciją eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginius išdavė 2017 m. birželio mėnesį. Po to buvo atliekami šių įrenginių karštieji bandymai.

ELTA

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта