Lietuva ir toliau kelia AE saugumo, tarptautinių įsipareigojimų ir konvencijų laikymosi klausimus
Energetika 22 09 2011 661 peržiūros

Lietuva ir toliau kelia AE saugumo, tarptautinių įsipareigojimų ir konvencijų laikymosi klausimus

Vienoje rugsėjo 19 dieną prasidėjusioje Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) Generalinėje konferencijoje Lietuvos delegacija aktyviai kels atominių elektrinių saugumo, tarptautinių įsipareigojimų ir konvencijų laikymosi klausimus.:::Ypatingą dėmesį Lietuvos atstovai skirs jėgainių Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje projektų neatitikimui aukščiausiems tarptautiniams branduolinės saugos standartams. Lietuva siekia sugriežtinti tarptautines branduolinės saugos nuostatas, susijusias ne tik su kaimyninių atominių elektrinių projektais. Taisyklių sugriežtinimas duotų naudos visai tarptautinei bendruomenei, nes aukščiausi tarptautiniai branduolinės saugos standartai turi būti universalūs, taikomi visiems be išimčių.
Avarija Japonijos Fukušimos atominėje elektrinėje visame pasaulyje paskatino diskusijas apie veiksmus, kurių būtina imtis, kad ateityje būtų išvengta tokių įvykių kaip Černobylio ar Fukušimos nelaimės, bei išryškino poreikį peržiūrėti esamus standartus ir tarptautinę teisinę aplinką. 2011 m. birželio mėnesį vykusioje TATENA aukšto lygio konferencijoje Vienoje šios organizacijos generaliniam direktoriui Yukiya Amano (Jukija Amano) buvo pavesta parengti branduolinės saugos stiprinimo veiksmų planą, kuris apimtų visus branduolinės saugos aspektus, įskaitant ir pasirengimą ekstremalioms situacijoms bei reagavimui, gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą, tarptautinių konvencijų peržiūrą, TATENA, kaip pagrindinės branduolinę saugą tarptautiniu mastu skleidžiančios organizacijos, vaidmens stiprinimą.
Šį planą planuojama patvirtinti TATENA Generalinės konferencijos metu. Lietuva aktyviai prisidėjo prie branduolinės saugos stiprinimo veiksmų plano rengimo ir siekė, kad tarptautiniai branduolinės saugos standartai būtų ne tik įgyvendinami ir griežtinami, bet ir įgautų teisiškai įpareigojantį pobūdį. Jokia atominė elektrinė neturi būti paleista neatlikus išsamaus jos aikštelės vertinimo, ypač seisminių tyrimų.
Tai aktualus klausimas visoms šalims, nes branduolinės avarijos nepripažįsta valstybių sienų, todėl visos šalys turi užtikrinti ne tik savo gyventojų saugumą, bet ir neignoruoti kaimyninių šalių gyventojų saugumo. Specializuotos TATENA misijos galėtų įgauti privalomą pobūdį ir galėtų padėti įvertinti atominių elektrinių aikštelių tinkamumą, įstatymų bazę ir atominės elektrinės veiklos saugumą. Su šiomis misijomis ir jų rezultatais bei vėlesnėmis misijomis, kurios įvertintų, kaip įgyvendinamos rekomendacijos, turėtų būti supažindinamos šalių visuomenės.
Tai užtikrintų skaidrumą ir padidintų pasitikėjimą branduoline energetika. Kadangi branduolinės avarijos turi valstybių sienas peržengiantį poveikį, šalys, vykdančios branduolines programas, raginamos laikytis aukščiausių tarptautinių branduolinės saugos standartų, atlikti išsamius rizikos ir saugumo būklės įvertinimus elektrinėse. Šalys, planuojančios turėti branduolines programas, turi sukurti tinkamą branduolinės saugos infrastruktūrą, paremtą TATENA standartais.
Siūloma, kad tarptautiniai TATENA standartai būtų nuolatos peržiūrimi, stiprinami ir įgyvendinami. TATENA ekspertų misijos, vertinančios nacionalinę teisę, pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir atominių elektrinių veiklą, turėtų būti periodinės.
enmin.lt
Birželio 23 dieną susitikime VKC „Bangos“
Birželio 23 dieną susitikime VKC „Bangos“

Visagino savivaldybės administracijos informacija

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта