Lietuva sieks „išpešti“ daugiau lėšų
Energetika 20 07 2011 702 peržiūros

Lietuva sieks „išpešti“ daugiau lėšų

Lietuvos laukia sunkios derybos, kad Europos Sąjunga 2014-2020 metais Ignalinos AE uždarymui skirtų dvigubai daugiau, nei yra preliminariai numačiusi.:::Derybas apsunkins tai, kad artimiausiu metu ES audito rūmai paskelbs neigiamą ataskaitą apie tai, kaip Lietuva naudojo Ignalinos atominės elektrinės (IAE) uždarymui skirtas lėšas 2007–2013 metų finansinėje perspektyvoje.

Ne 870 mln. eurų, bet tik iki 400 mln.
Per artimiausius kelis mėnesius Lietuvai teks intensyviai derėtis su ES institucijomis dėl to, kad IAE uždarymui 2014–2020 metų laikotarpiu būtų skirta gerokai didesnė suma.
IAE korporatyvinių reikalų direktorius Osvaldas Čiukšys informavo portalą, kad pagal turimus paskaičiavimus 2014–2020 metų finansinėje perspektyvoje jėgainės uždarymo projektams įgyvendinti iš ES fondų bus reikalinga apie 870 milijonų eurų. Dar kiek daugiau kaip 100 mln. eurų numato skirti Lietuva.
Tačiau birželio pabaigoje paskelbtuose preliminariuose Europos Komisijos pasiūlymuose dėl ateinančių septynerių metų IAE bei dar dviejų atominių jėgainių Slovakijoje ir Bulgarijoje uždarymui tėra skiriama vos 700 mln. eurų.
„Tai reiškia, kad pagal šiuos preliminarius pasiūlymus IAE gali būti skirta ne daugiau kaip 300-400 mln. eurų, tai yra mažiau kaip pusė reikiamos sumos. Tai netenkina Lietuvos“, – pripažino O. Čiukšys.

Premjeras parašė griežtą laišką J. M. Barrosui
Prieš išeidamas atostogų Premjeras Andrius Kubilius parašė laišką Europos Komisijos prezidentui Jose Manueliui Barrosui, kuriame išsakė griežtą Lietuvos nepasitenkinimą ir nustebimą, kad preliminariuose pasiūlymuose IAE uždarymui būsimoje europietiškoje finansinėje perspektyvoje skiriama tokia menka suma.
O. Čiukšys pripažino, kad derybos dėl 2014–2020 metų finansinės perspektyvos dėlionių dar tik prasideda. Todėl tebėra nemažai galimybių, jog bus susitarta dėl didesnių sumų.
Tam numatoma skirti įvairių Lietuvos institucijų pastangas. Pavyzdžiui, ketinama tartis su bulgarais ir slovakais dėl „bendro fronto“ sudarymo, visoms trims uždaromoms branduolinėms elektrinėms iškovojant dar maždaug milijardą eurų būsimoje ES finansinėje perspektyvoje.
IAE korporatyvinių reikalų direktorius priminė, kad 2004-2006 metais, kai buvo deramasi dėl 2007–2013-ųjų finansinės perspektyvos Europos Komisija iš pradžių irgi buvo pateikusi pernelyg mažą pasiūlymą dėl pagalbos uždarant IAE.
„Tas skirtumas sudarė maždaug 350 mln. eurų. Tačiau iki finansinės perspektyvos patvirtinimo Lietuvai pavyko suderėti pakankamą sumą“, – sakė jis.
2007–2013 metų finansinėje perspektyvoje IAE uždarymui numatyta iš viso daugiau kaip 1,2 mlrd. eurų. Tačiau į šią sumą įeina lėšos, skirtos Lietuvos elektros energijos ūkio modernizavimui ir socialinėms programoms Visagine. 2014–2020 metų laikotarpiu tokių išlaidų jau nebebus – visi uždarymui skiriami pinigai bus panaudoti tik IAE likusių darbininkų algoms, kuro perkėlimui į vis dar statomas saugyklas, pačios jėgainės įrangos išmontavimui.

Rudenį pasirodys nepalankios auditorių išvados
Pripažįstama, kad neigiamos įtakos deryboms dėl IAE uždarymo finansavimo gali turėti Europos audito rūmų ataskaita apie šiuo metu projekte panaudojamas europietiškas lėšas.
Audito rūmai pernai rudenį ir praėjusią žiemą tikrino visas tris uždaromas elektrines ir dabar dar rengia savo išvadas dėl to, kaip buvo panaudojami ES skirti pinigai. Išvados turėtų būti paskelbtos rudenį.
Pasak Lietuvos pareigūnų, preliminarūs signalai rodo, kad Audito rūmų ataskaitai nebus palanki Lietuvai, nes neva nebuvo užtikrintas efektyvus europietiško milijardo, skirto IAE uždarymui, panaudojimas, negarantuota tinkama šių lėšų panaudojimo kontrolė.
ES institucijos, kurios derėsis su Lietuva dėl 2014–2020 metų finansinės perspektyvos, gali apeliuoti į šią Audito rūmų ataskaitą, tvirtindamos, kad nėra būtina skirti reikalaujamą pinigų sumą, nes jos vistiek nesugebama efektyviai panaudoti.
Vis dėlto, O. Čiukšys tikisi, kad pavyks įtikinti Europą, jog ji turi vykdyti savo įsipareigojimus prisidėti prie IAE uždarymo, turint galvoje, kad vienai Lietuvai tektų pernelyg sunki finansinė našta.
Primenama, kad 2014–2020 metų laikotarpiu jau nebebus skiriamos lėšos iš tarptautinių donorų. Liks tik ES ir Lietuvos finansavimas.
Lietuvos stojimo į ES sutarties ketvirtajame protokole numatyta, kad bendrija įsipareigoja suteikti pakankamą finansinę paramą IAE uždarymo projektams. Lietuva savo ruožtu įsipareigojo iki 2009 metų pabaigos uždaryti dar kurį laiką veikti galėjusią IAE.

Lrt.lt

Birželio 23 dieną susitikime VKC „Bangos“
Birželio 23 dieną susitikime VKC „Bangos“

Visagino savivaldybės administracijos informacija

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта