Nuo 2022 m. liepos 1 d. keičiami rinkliavos už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas dydžiai
Visagine 05 07 2022 389 peržiūros

Nuo 2022 m. liepos 1 d. keičiami rinkliavos už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas dydžiai

  1. Už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas:      

1.1. santuokos įregistravimą - 30 Eur

1.2. užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą  - 10 Eur

1.3. civilinės būklės aktų įrašų:                                                                    

1.3.1.  atkūrimą  - 12 Eur

1.3.2. papildymą, pakeitimą, išskyrus vardo, pavardės pakeitimą ir tuos atvejus, kai civilinės būklės akto įrašas papildomas, pakeičiamas civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva (ex officio)  - 10 Eur

1.4. vardo ir pavardės pakeitimą - 12 Eur

1.5. užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą - 10 Eur

1.6. pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą - 6 Eur

1.7. užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą - 10 Eur

1.8. santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose  - 70 Eur                                                                             

1.9. civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo kopijos, civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo ar išrašo iš civilinės būklės aktų įrašo, patvirtinančio gimimą, santuoką ar mirtį, daromo pagal prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, ratifikuotos Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis ratifikavimo“ pridedamas A, B ir C formos išdavimą - 4,30 Eur                                          

Pastaba. Valstybės rinkliava neimama pirmą kartą išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą šiais atvejais: kai gimimo įrašą liudijantį išrašą prašoma išduoti įregistravus gimimą arba nepilnamečio vaiko gimimo įrašą pakeitus ar papildžius pasikeitusiais tėvų civilinės būklės aktų įrašų duomenimis, taip pat kai prašoma išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą dėl to, kad buvo ištaisytas su juo susijęs civilinės būklės akto įrašas.                                                                  

1.10. daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimą - 4,30 Eur

Nutarimo tekstas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e16db60f7aa11ec8fa7d02a65c371ad

 

Visagino savivaldybės administracijos informacija

 

„Energoatom“ vadovas: matyti ženklų, kad rusai rengiasi palikti Zaporižios AE
„Energoatom“ vadovas: matyti ženklų, kad rusai rengiasi palikti Zaporižios AE

Toks žingsnis būtų didelis mūšio lauko pokytis iš dalies okupuotame pietrytiniame Zaporižios regione, kur fronto linija daugelį mėnesį beveik nesikeitė

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта