Valdymo koordinavimo centras VĮ IAE valdyseną įvertino aukštu balu
Energetika 01 12 2021 787 peržiūros

Valdymo koordinavimo centras VĮ IAE valdyseną įvertino aukštu balu

Valdymo koordinavimo centras (toliau - VKC) siekdamas užtikrinti efektyvų valstybės valdomų įmonių (toliau – VVĮ) valdymą bei skatindamas gerosios valdysenos praktikų diegimą, kaip ir kasmet, įvertino bei pateikė ataskaitą, kaip VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – VĮ IAE) įgyvendinamos VVĮ gerosios valdysenos praktikos ir principai.

Atlikus gerosios valdysenos indekso vertinimą, VĮ IAE buvo priskirtas aukštas A įvertinimas. Aukščiausias galimas balas šiame indekse - A+. Drauge su įvertinimu VKC pateikė ir VĮ IAE valdysenos gerinimo rekomendacijas.

„Džiaugiamės, kad šiemet vėl sėkmingai išlaikėme gerosios valdysenos egzaminą bei esame tarp geriausiai vertinamų valstybės valdomų įmonių. Nuolat siekiame aukščiausių veiklos efektyvumo bei skaidrumo standartų, todėl ir ateityje atsakingai dirbsime – tobulinsime savo veiklas bei procesus pagal VKC pateiktas rekomendacijas“, – teigė VĮ IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Vertinimo ataskaitoje pateiktos rekomendacijos VĮ IAE valdysenos gerinimui šiose srityse: metinės veiklos ataskaitos turinio tobulinimas, darnumo ir  atskaitomybės praktikų stiprinimas, korupcijos prevencijos priemonių tobulinimas, specialiųjų įsipareigojimų tinkamas atskleidimas bei apskaitymas.

„Antrus metus iš eilės VĮ IAE išlaiko solidų A įvertinimą, kas rodo, jog įmonėje įdiegtos patikimos gerosios valdysenos praktikos. Taip pat VKC identifikavo sritis, kurias dar reikia stiprinti, tarp kurių darnumas, atskaitomybė, valdybos funkcijos, strateginio planavimo priemonės. Atsižvelgiant į rekomendacijas įmonėje parengtas gerinimo priemonių planas, kuris, tikimės, ateityje padės pasiekti aukščiausią - A+ balą“, - papildė VĮ IAE darnaus vystymosi vadovas Donatas Juodpusis.

Аренда автомобилей от 1 суток. Честный прокат авто.
Автомат/Механика.
Аренда авто без залога, лимита и ограничений.
Простое и быстрое оформление.
Tel.+370-633-88700, autovsgnuoma@gmail.com

Подробнее

Kasmet VKC sudaromas VVĮ gerosios valdysenos indeksas yra vienas pagrindinių įrankių, kuriuo vertinama VVĮ valdymo kokybė. Jis sudaromas atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas, Nuosavybės gairių, Skaidrumo gairių ir Atrankos gairių nuostatas bei kitus VVĮ veiklą reglamentuojančius dokumentus ir geriausias pasaulines praktikas. Vertinimo metodika yra kasmet peržiūrima bei atnaujinama siekiant reaguoti į pokyčius VVĮ veiklą reguliuojančiuose teisės aktuose ar besikeičiančiose valdysenos praktikose, bei siekiant didinti Indekso patikimumą ir pajėgumą kokybiškai atspindėti VVĮ valdyseną. Šį bendrą indeksą sudaro Skaidrumo, Kolegialių organų, Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensijų vertinimas.

Susipažinti su VVĮ gerosios valdysenos indekso metodika.

iae.lt

Geri pasiūlymai parduotuvėje BOHEMIA
Geri pasiūlymai parduotuvėje BOHEMIA

Balandžio mėnesio pasiūlymai

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта