Visagino visuomenei pristatyta informacija IAE veiklos klausimais
Energetika 07 06 2019 873 peržiūros

Visagino visuomenei pristatyta informacija IAE veiklos klausimais

Birželio 6 d. VĮ Ignalinos atominė elektrinės (IAE) specialistai lankėsi Visagine, kur Visagino miesto gyventojams pristatė temas: „IAE eksploatavimo nutraukimo projektų statusas ir eiga“ ir „Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo projektas“.

Šios susitikimo su gyventojais temos buvo pasirinktos atsižvelgiant į Visagino gyventojų susidomėjimą, nuolat keliamus klausimus apie vykdomus projektus bei susirūpinimą Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo klausimais.

Visaginiečiai turėjo galimybę ne tik sužinoti informaciją apie svarbiausių eksploatavimo nutraukimo projektų įgyvendinimo eigą, darbų vykdymo terminus, įveiktus ir artimiausius iššūkius, bet ir susipažinti su tiksliais duomenimis apie tvarkomų atliekų rūšis, tūrius ir kiekius, panaudoto branduolinio kuro išvežimą iš jėgainės energijos blokų bei kitus svarbius įmonėje atliekamus darbus, susijusius su ateityje numatomais reaktoriaus aktyviosios zonos išmontavimo darbais.

Radioaktyviųjų atliekų atliekynų skyriaus ekspertas pristatė informaciją apie Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo projektą, jo tikslus, numatomas pagrindines veiklas bei jų sąlygas, atkreipdamas dėmesį į tai, kad laikantis griežtų saugos reikalavimų radioaktyviąsias atliekas išėmus iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir jas sutvarkius IAE, saugyklai bus panaikintas branduolinės energetikos objekto statusas, o teritorija galės būti panaudota kitiems tikslams. Be to, buvo pabrėžta, kad išimtos iš saugyklos atliekos sudarys labai mažą visų IAE tvarkomų atliekų kiekį, t. y., tik kelias šimtąsias procento.

IAE specialistai patikino, kad saugumas visuomet buvo ir bus pirmoje vietoje, o jį užtikrinti padeda griežti skaičiavimai, įvairių situacijų simuliavimas ir poveikio aplinkai analizės vertinimai – viskas daroma tam, kad tiek Visagino, tiek aplinkinių regionų gyventojai galėtų gyventi švarioje aplinkoje. Taip pat specialistai užtikrino, kad IAE yra laikomasi griežčiausių fizinės saugos reikalavimų tokiu pačiu lygmeniu kaip ir jėgainės eksploatavimo metu.

Susitikimo su gyventojais metu buvo pabrėžta, kad siekdama užtikrinti veiklos skaidrumą ir viešumą IAE nuolat teikia suinteresuotoms šalims informaciją, susijusią su eksploatavimo nutraukimo veikla ir yra pasirengusi konstruktyviam bendradarbiavimui su visomis suinteresuotomis pusėmis. Visa aktuali informacija apie įmonės veiklą yra viešinama oficialioje IAE svetainėje www.iae.lt. Pažymėtina, kad siekiant užtikrinti visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus branduolinės energetikos srityje, nuo 2018 m. pabaigos IAE svetainėje taip pat yra skelbiama informacija apie veiklos branduolinės energetikos srityje licencijų išdavimo procesus, gyventojams sudaryta galimybė susipažinti su veiklos licencijavimo dokumentais, sprendimų projektais bei teikti pasiūlymus šiems dokumentams. Be to, siekiant užtikrinti efektyvų ir skaidrų visuomenės informavimą, įmonėje organizuojamos pažintinės ekskursijos, kurių metu galima iš arti susipažinti su IAE eksploatavimo nutraukimo veikla.

Pristatymai visuomenei yra efektyvus būdas informuoti gyventojus ir atsakyti į visus rūpimus klausimus. Susitikimas sulaukė didelio susidomėjimo, miesto gyventojai aktyviai dalyvavo diskusijoje ir gavo atsakymus į užduotus klausimus.


www.iae.lt

Teisinių paslaugų tarnyba Visagine
Teisinių paslaugų tarnyba Visagine

Teisinės paslaugos įvairiais klausimais

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта