Dėl mobiliųjų komandų sudarymo
Visagine 19 11 2020 375 peržiūros

Dėl mobiliųjų komandų sudarymo

Informuojame, kad Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-E-576 „Dėl Visagino savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų mobiliųjų komandų sudarymo“ nustatyta, kad Visagino savivaldybėje veiklą vykdančios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), nepriklausomai nuo jų pavaldumo, privalo užtikrinti mobiliosios komandos paslaugas, teikiamas prie įstaigos prirašytiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems asmenims ir priskiriamiems rizikos grupei, jų namuose ar socialinės globos namuose, kuriuose gyvena (toliau – pacientas):

► ASPĮ pati formuoja mobiliąją komandą ir teikia paslaugas paciento namuose ar socialinės globos namuose, kuriuose gyvena;

► ASPĮ sudaro mobiliosios komandos paslaugų teikimo sutartį su kita ASPĮ, turinčia mobiliąją komandą, teikiančią paslaugas paciento namuose ar socialinės globos namuose, kuriuose gyvena.


Visagino savivaldybės administracijos informacija

Prezidentui netinka keli kandidatai į ministrus: I. Šimonytė neskuba ieškoti, kuo juos pakeisti
Prezidentui netinka keli kandidatai į ministrus: I. Šimonytė neskuba ieškoti, kuo juos pakeisti

Taip pat buvo apsikeista nuomonėmis apie tuos 7 kandidatus, su kuriais prezidentas ketina susitikti vėliau šią savaitę

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта