Energetikos ministerija: užbaigti Visagino AE Koncesijos sutarties parengiamieji darbai
Energetika 22 12 2011 653 peržiūros

Energetikos ministerija: užbaigti Visagino AE Koncesijos sutarties parengiamieji darbai

Gruodžio 21 d. Koncesijos sutarties tarp Energetikos ministerijos ir naujosios Visagino atominės elektrinės (AE) strateginio investuotojo – „Hitachi“ parengimui būtini darbai sėkmingai užbaigti.:::Liepos mėnesį pradėtus vykdyti inžinerinius parengiamuosius darbus „Hitachi“ ir UAB „Visagino atominė elektrinė“ specialistai atliko kaip ir buvo planuota – dar šiais metais.
Šių darbų eiga ir rezultatai buvo periodiškai aptariami su regioninių partnerių deleguotais ekspertais. Vos tik atrinkus Strateginį Visagino AE investuotoją, prasidėjo intensyvus specialistų darbas. Jo metu išanalizuotos statybos aikštelių sąlygos, suplanuotas pasirinktos technologijos licencijavimo etapas, įvertinti su projektavimu susiję aspektai. Taip pat atliktas ir detalus statybos etapo bei esamos infrastruktūros integravimo planavimas ir kiti Koncesijos sutarties parengimui būtini darbai.
„Parengiamųjų Koncesijos sutarties darbų vykdymas – tai tarsi praktinio bendradarbiavimo su Japonijos kompanija „Hitachi“ pirmasis egzaminas. Galima tik pasidžiaugti, kad jis buvo išlaikytas aukščiausiu balu ir pirmieji bendri inžineriniai darbai atlikti tiksliai pagal grafiką, “- sakė Energetikos ministras Arvydas Sekmokas. Pasako jo, Visagino AE projektas yra tarptautinis ir itin kompleksiškas, todėl gebėjimas greitai įvairių šalių specialistams „rasti bendrą kalbą“ ir efektyviai dirbti bendram tikslui, yra ypatingai svarbus.
Visagino AE projekto Koncesijos sutarties pagrindines sąlygas planuojama pasirašyti dar šį mėnesį, o Koncesijos sutartį planuojama pateikti tvirtinti Seimui pavasario sesijoje. Strateginiu investuotoju pasirinkus „Hitachi“ bendrovę, Visagine bus statomas pažangiojo verdančio vandens reaktorius (angl. Advanced Boiling Water Reactor, ABWR). ABWR yra vienintelė šiuo metu pasaulyje eksploatuojama III-osios kartos, pagerinto saugos lygio, reaktorių technologija.
Regioninis Visagino AE projektas ekspertų vertinamas kaip vienas labiausiai pažengusių naujų atominių elektrinių projektų Europoje. Yra baigti pagrindines sritis apimantys projekto parengiamieji darbai - Espoo konvenciją atitinkantis tarptautinis poveikio aplinkai vertinimas, statybos aikštelių tinkamumo įvertinimas. Jų rezultatus patvirtino ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertų misijos.
 
enmin.lt

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта