Lietuva turės energetikos atašė Lenkijoje
Energetika 14 06 2011 743 peržiūros

Lietuva turės energetikos atašė Lenkijoje

Šiandien Vyriausybės pasitarime buvo pritarta Energetikos ministerijos siūlymui nuo šių metų liepos 1 d. įsteigti energetikos atašė pareigybę Lenkijoje.:::Toks sprendimas buvo priimtas siekiant stiprinti bendradarbiavimą su Lenkija, kuri yra viena svarbiausių Lietuvos partnerių įgyvendinant strateginius projektus energetikos srityje. Sėkmingas Lietuvos ir Lenkijos dvišalis energetinis bendradarbiavimas yra esminė sąlyga strateginiams elektros ir dujų projektams įgyvendinti: 
-    Lietuvos ir Lenkijos elektros tinklų jungties „LitPol Link“ sukūrimui (daugiau informacijos);
-    Regioninės atominės elektrinės Lietuvoje statybai (daugiau informacijos);
-    Lietuvos - Lenkijos dujotiekio, kuris sujungtų Lietuvos dujų sistemą su ES dujų tinklais ir rinkomis, tiesimui. 
Energetikos atašė pareigybės įsteigimas padės sklandžiau ir operatyviau koordinuoti su šių projektų įgyvendinimu susijusius klausimus. Iki 2011 m. pabaigos pareigybę planuojama finansuoti iš Energetikos ministerijai valstybės biudžete patvirtintų lėšų. 
Visi minėti projektai įtraukti į
nacionalinę energetikos (energetinės nepriklausomybės) strategiją,, kurios projektas šiuo metu svarstomas Seime. Svarbiausias Strategijoje numatomų energetikos politikos krypčių ir veiksmų tikslas – Lietuvos energetinės nepriklausomybės iki 2020 m. užtikrinimas. 

enmin.lt Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта