„Litgrid” pirmojo pusmečio rezultatai – mažesnis perdavimo tarifas ir proveržis strateginiuose projektuose
Energetika 05 09 2011 674 peržiūros

„Litgrid” pirmojo pusmečio rezultatai – mažesnis perdavimo tarifas ir proveržis strateginiuose projektuose

Per pirmąjį 2011 m. pusmetį „Litgrid“ grupės pajamos buvo 209 mln. litų. Didžiausią pajamų dalį, 49 proc. visų grupės pajamų, sudarė pajamos už elektros energijos perdavimą.:::Vykdydama perdavimo sistemos operatoriaus funkciją  „Litgrid“ AB per 2011 metų pirmąjį pusmetį šalies poreikiams perdavė 4,62 mlrd. kWh elektros energijos, t.y., 2 proc. daugiau, negu per 2010 metų pirmąjį pusmetį.
2011 m. pirmojo pusmečio „Litgrid” grupės EBITDA siekė 61 mln. litų, EBITDA marža buvo 29 proc. 2011 m. pirmo pusmečio „Litgrid“ grupės grynieji nuostoliai siekė 4,6 mln. litų. Pagrindinė grupės nuostolių priežastis yra ta, kad faktinės nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos buvo žymiai didesnės, negu skaičiuotos  nustatant perdavimo tarifą.
„Lietuvos vartotojų mokamas elektros  perdavimo tarifas nuo 2008 iki 2011 m. mažėjo 30 proc., kai tuo pačiu laikotaropiu vidutinis Europos valstybių perdavimo tarifas didėjo 37 proc.”, - sakė Virgilijus Poderys, perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid” generalinis direktorius. „Perdavimo tarifo mažėjimas yra gera žinia vartotojams ir aiškus efektyvesnės įmonės veiklos rezutlatas”, - komentavo V.Poderys.  
„Litgrid“ strateginis tikslas yra šalies elektros energetikos sistemos pilnavertė integracija į kontinentinės Europos tinklą, t.y. elektros perdavimo infrastruktūros sujungimas, elektros rinkų integracija ir sinchronizacija.  „Litgrid“ investicijos strateginių projektų įgyvendinimui per šių metų pirmąjį pusmetį buvo 88 mln. Lt.  Investicijos į perdavimo tinklo rekonstrukciją ir plėtrą siekė 24 mln. Lt.
„Personalo politika ir pokyčiai įmonės valdyme, orientuoti į strategines veiklos kryptis, turėjo didžiausios įtakos proveržiui strateginių projektų vykdyme. „NordBalt“ projekte pradėtas gamybos etapas, „LitPol Link“ projekte baigtas planavimo etapas Lietuvos teritorijoje, esame visiškai pasirengę iki 2013 sukurti bendrą Baltijos šalių elektros rinką“, - pirmojo pusmečio veiklos rezultatus apibendrino Virgilijus Poderys. „Litgrid“ įmonių grupę sudaro AB „Litgrid“, UAB „Baltpool“, UAB „Tetas“.

enmin.lt

 

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта