Ragina griežčiau kontroliuoti IAE uždarymui skirtas lėšas
Energetika 05 04 2011 794 peržiūros

Ragina griežčiau kontroliuoti IAE uždarymui skirtas lėšas

Europos Parlamentas antradienį paragino griežčiau kontroliuoti, kaip naudojamos Ignalinos atominės elektrinės (AE) uždarymui skirtos lėšos.:::Priimtoje rezoliucijoje dėl atominių elektrinių (AE) uždarymo eigos Lietuvoje, Slovakijoje ir Bulgarijoje pažymima, kad elektrinių uždarymo išlaidos viršijo planuotą Europos Sąjungos paramą.  
Europos Komisija paraginta pateikti detalų ilgalaikį AE eksploatavimo nutraukimo finansavimo planą bei prisiimti atsakomybę už ES paramos panaudojimą. 
Parlamentas pažymi, kad Ignalinos AE uždarymui numatyta skirti iš viso 1,367 mlrd. eurų, įsipareigota skirti 875,5 mln. eurų, o išmokėta 760,4 mln. eurų. 
Rezoliucijoje pažymima, jog „didelė dalis lėšų panaudota energetikos projektams finansuoti, o ne pagrindiniam finansinės paramos tikslui – nutraukti branduolinių elektrinių eksploatavimą“. 
Parlamento manymu, tebevykstantis Europos Audito Rūmų auditas, kurį numatoma užbaigti rudenį, turėtų padėti išsiaiškinti, ar lėšos panaudotos numatytiems tikslams įgyvendinti, ar buvo tinkamai parengtos ir įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros, ar paskirti pinigai padėjo padidinti eksploatavimo nutraukimo veiklos saugumą, taip pat ar buvo tinkamai koordinuojamos trijose šalyse vykdomos programos. 
Diskusijoje šiuo klausimu kalbėjęs europarlamentaras Zigmantas Balčytis teigė, kad uždarant AE
dar neišspręstų klausimų, tokių kaip lėšų paskirstymas konkretiems uždarymo darbams atlikti, sudėtingos valstybės narių administravimo struktūros, kurios galbūt neleidžia efektyviai įsisavinti skiriamo finansavimo. 
„Manau, kad Europos Komisija turėtų atlikti didesnį koordinuojamąjį vaidmenį norint užtikrinti savalaikį ir saugų šių branduolinių reaktorių uždarymą [bei] skirtų lėšų panaudojimo skaidrumą, [taip pat] paskatinti šias valstybes plėtoti alternatyvią energetiką ir naujų darbo vietų kūrimą“, – teigė Z. Balčytis.
 
Lrt.lt

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта