Startuoja naujas projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“
Visagine 16 06 2023 299 peržiūros

Startuoja naujas projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“

PROJEKTO NR. 07-007-P-0001 „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS (KOPA)“

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, Visagino savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra sudarė  jungtinės veiklos sutartį dėl projekto, Nr. 07-007-P-001, „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ įgyvendinimo.   Projekto tikslas – užtikrinti Kompleksinių paslaugų šeimai teikimą Visagino savivaldybėje. Kompleksines paslaugas teiks kvalifikuoti psichologai, socialiniai darbuotojai, lektoriai, užimtumo specialistai.

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, adresu Statybininkų g. 7, Visaginas įsteigė bendruomeninius šeimos namus, kuriuose jau nuo 2023 m. birželio mėn. vyks Visagino savivaldybės gyventojų informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai, bus vykdomos  kompleksinės veiklos, numatytos projekte.

Kompleksinės paslaugos šeimai – tai prevencinė socialinė paslauga, skirta asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti šias veiklas:

1. Individualių ir (ar) grupinių psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijų organizavimas, asmenims patiriantiems sunkumų gyvenime ir (ar) šeimoje.

2. Savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje.

3.Socialinių įgūdžių ugdymo grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai.

4. Tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas –  paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes.

5. Šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai.

6. Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose– konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir  kt.

7. Vaikų priežiūros paslauga bus teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams).

Projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ tikslas – užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visose Lietuvos savivaldybėse. Bus finansuojamos prevencinės psichosocialinės paslaugos visų amžiaus grupių Lietuvos gyventojams, siekiant stiprinti psichologinius, socialinius bei krizių įveikimo įgūdžius.

Tikslinė grupė – asmenys ir šeimos, kaip nurodyta Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“,  6.2 papunktyje, turintys teisę gauti kompleksines paslaugas šeimai.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Išsamesnė informacija:

Tel. Nr. 8 657 85776

El. p. bsnvisaginas@gmail.com 

Darbo dienomis 8:00 – 12:00 val.
Visagino savivaldybės administracijos informacija

Visagino savivaldybė jungiasi prie pilietinės akcijos „Kalėdinė dovana Ukrainai“
Visagino savivaldybė jungiasi prie pilietinės akcijos „Kalėdinė dovana Ukrainai“

Kalėdine dovanėle galėtų būti: saldainiai, šokoladas, čiulpinukai, drėgnos servetėlės, žaisliukas, įvairios kojinės, pirštinės (tiek vaikiškos, tiek suaugusiems), spalvinimo knygutės, pieštukai, dėlionės. Dovana + šiltas Jūsų palinkėjimas!

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта