Turto ir pajamų deklaracijas privalu pateikti iki gegužės 3 d.
Lietuva ir Baltijos šalys 30 04 2021 282 peržiūros

Turto ir pajamų deklaracijas privalu pateikti iki gegužės 3 d.

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad šiemet turtą ir pajamas deklaruoti bei sumokėti mokesčius gyventojai privalo iki gegužės 3 d.

Pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnį turimą turtą privalo deklaruoti valstybės politikai, valstybės tarnautojai, antstoliai, notarai, teismų pirmininkai, teismų pirmininkų pavaduotojai, akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir jų šeimos nariai bei kiti įstatyme išvardinti asmenys.

Šie asmenys privalo pateikti Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (FR0001 forma)  ir Gyventojų   pajamų mokesčio  deklaraciją (GPM311 forma).

Primename, kad kaip ir kiekvienais metais gautas pajamas už 2020 m. privalo deklaruoti gyventojai:

  • praėjusiais metais vykdę individualią veiklą pagal pažymą ir/ar buvo įsigiję verslo liudijimą. Individualią veiklą vykdantys gyventojai savarankiškai pildo savo pajamų - išlaidų apskaitos žurnalus, pagal kuriuos vėliau užpildo Pajamų mokesčio deklaracijas;
  • praėjusiais metais gavo pajamų iš nekilnojamojo turto nuomos kitiems gyventojams;
  • gavo nekilnojamojo turto pardavimo pajamų, kai šios pajamos priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms[1];
  • pardavė transporto priemones, kurios 3 metus nebuvo išlaikytos nuosavybėje;
  • gavo pajamų iš vertybinių popierių pardavimo;
  • gavo palūkanų už vartojimo kreditą, lėšų iš skolinimosi platformų, ne nuosavybės vertybinius popierius bei kredito įstaigose laikomus indėlius;
  • kuriems per metus buvo pritaikytas per didelis metinis nepamokestinamųjų pajamų dydis (toliau – metinis NPD). Pažymėtina, kad kalendoriniais metais įmonėje (įstaigoje) taikomas mėnesio NPD yra apskaičiuojamas, atsižvelgiant tik į darbo užmokesčio su priedais bei priemokomis bei ligos išmokos už dvi pirmąsias ligos dienas sumą, o metinis NPD - atsižvelgiant į bendrą metinių pajamų[2] sumą. Metinis NPD gali sumažėti dėl iš dviejų ar kelių darbdavių gauto darbo užmokesčio, autorinių atlyginimų, tantjemų, pajamų iš individualios veiklos, dividendų, nuomos ir kitokių apmokestinamųjų pajamų gavimo, dėl kintamo darbo užmokesčio, gautų premijų;
  • kitais atvejais, nurodytais Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

Už turto ir (ar) pajamų deklaravimo tvarkos pažeidimus, turto ir (ar) pajamų deklaracijų pavėluotus pateikimus mokesčių administratoriui ar nepateikimą, neteisingų duomenų įrašymą į mokesčių administratoriui pateiktas turto ir (ar) pajamų deklaracijas gali būti taikoma administracinė atsakomybė.

Šiuo metu dėl šalyje susiklosčiusios ekstremalios situacijos mokesčių inspekcijoje klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu. Konsultacijos ir pagalba deklaruojant turtą ir pajamas gyventojam steikiama telefonu 8 52 191777.

  

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

[1] Parduodamas nekilnojamasis turtas nuosavybėje neišlaikytas 10 metų arba gyventojas deklaravo gyvenamąją vietą parduodamame bute ar gyvenamajame name trumpiau nei 2 metus ir per vienerius metus neįsigijo kito gyvenamojo būsto, kuriame būtų deklaravęs gyvenamąją vietą.
[1]Į metines pajamas neįskaičiuojamos: neapmokestinamosios pajamos, pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą, ne individualios veiklos atliekų pardavimo pajamos, išmokos, išmokėtos pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai arba ją nutraukus, lygios sumokėtoms įmokoms.

 

 

Gegužės 9 d. anapilin iškeliavo Vasilijus Fedorenko
Gegužės 9 d. anapilin iškeliavo Vasilijus Fedorenko

Atsisveikinimas vyksta šiandien, gegužės 12 d., iki 19.00 val. salėje „Tadora“

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта