Visagino savivaldybės biudžetas nukreiptas į švietimo, infrastruktūros ir socialinės paramos plėtros programų įgyvendinimą
Visagine 25 02 2022 359 peržiūros

Visagino savivaldybės biudžetas nukreiptas į švietimo, infrastruktūros ir socialinės paramos plėtros programų įgyvendinimą

2022 m. vasario 18 d. Visagino savivaldybės taryba patvirtino du svarbiausius metų dokumentus – Visagino savivaldybės biudžetą ir Visagino savivaldybės 2022–2024 strateginį veiklos planą.

2022 metų Visagino savivaldybės biudžeto projektas atrodo pozityviai – biudžeto asignavimų planas eina koja kojon su Strateginiame veiklos plane 2022 metais numatomomis įgyvendinti priemonėmis. Dar viena gera naujiena ta, kad 2022 metais Visagino savivaldybės biudžeto pajamų bendra apimtis, palyginti su 2021 m. metų pradžios biudžeto pajamų planu, yra 4 694,126 tūkst. eurų, arba net 17,4 proc. didesnė. Lyginant su 2021 m. metų patikslintu biudžeto pajamų planu (31148,156 tūkst. eurų), yra 490,140 tūkst. eurų, arba 1,6 proc. didesnė.

Planuojami savivaldybės biudžeto asignavimai yra 39303,388 tūkst. eurų.

 

Visagino savivaldybės 2022 metų biudžeto projekto asignavimai paskirstyti dešimčiai programų vykdyti. Didžiausi asignavimai nukreipti į Švietimo paslaugų, Viešosios infrastruktūros ir Socialinės paramos įgyvendinimo plėtros programas.

Kaip ir kasmet, Savivaldybės biudžeto išlaidos planuojamos ne tik vadovaujantis patvirtintomis programomis, bet ir atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus, numatytus 2022–2024 metų strateginio veiklos plano projekte.

Susipažinkime, kokioms naujoms priemonėms numatytas finansavimas šiais metais:

- Projektui „SmartClass+ kalbų mokymosi laboratorijos įrengimas“ įgyvendinti.

- „Bendradarbystės centro „Spiečius“ ir klasterių veiklos užtikrinimui“.

- „Atominės energetikos aktualizavimui ir pritaikymui edukacijai bei turizmui.

- Pastato, esančio Tarybų g. 23, Visagine, patalpų atnaujinimui ir pritaikymui Visagino miesto muziejaus veiklai.

- Inovatyvių ugdymo erdvių įkūrimui pagal „Newton Room“ modelį.

- Neįgaliųjų asmenų poilsiui (maudymuisi) užtikrinti reikalingos aplinkos sukūrimas Visagino ežere.

- Trūkstamų specialybių gydytojų skatinimo dirbti Visagino savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos įgyvendinimas.

- Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, viešinimo, inventorizacijos priemonių įgyvendinimas.

- Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimui, aplinkai palankių technologijų diegimas.

- Individualių namų kvartalo įrengimui numatytos teritorijos išmiškinimas.

- Kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros formavimas, išardant nebaigtos statybos arba nereikalingus, netinkamus naudoti statinius Visagino savivaldybėje.

 

Kai kurioms priemonėms biudžete taip pat padidintas finansavimas (daugiau priemonių, kurioms padidintas finansavimas – sprendimo prieduose):

- kompensacijoms už šildymą ir vandenį ir socialinėms pašalpoms mokėti,

- mokinių pavėžėjimui ir keleivių vežimo nuostolių kompensacijai,

- miesto tvarkymui,

- socialinio būsto plėtrai,

- vaikų žaidimų aikštelių priežiūrai ir remontui,

- mokinių maitinimui,

- neformaliojo vaikų sporto švietimo programų įgyvendinimui,

- kultūros programų įgyvendinimui,

- Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimui,

- miesto kraštovaizdžio formavimui ir įprasminimui,

- ikimokyklinių įstaigų ir miesto šaligatvių paprastajam remontui.

 

Daugiau informacijos apie Visagino savivaldybės 2022 m. biudžetą rasite savivaldybės interneto svetainėje visaginas.lt.

 

Visagino savivaldybės administracijos informacija

 

Teisinių paslaugų tarnyba Visagine
Teisinių paslaugų tarnyba Visagine

Teisinės paslaugos įvairiais klausimais

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта