Kas padaryta Visagine per ketverius šios kadencijos metus?
Rinkimai 2023 18 02 2023 790 peržiūros

Kas padaryta Visagine per ketverius šios kadencijos metus?

Besibaigianti kadencija buvo sunkiausia visoje Visagino savivaldybės tarybų kadencijų istorijoje – Covid – 19 pandemija, karas Ukrainoje, pabėgėlių srautas – tokių išbandymų neturėjo nė vienas Visagino meras. Bet nežiūrint visų šių iššūkių, per 4 metus pavyko padaryti nemažai naudingų darbų miestui ir visaginiečiams.


Pavyko užbaigti projektus, kurie liko nuo praėjusios kadencijos

Prireikė daug laiko ir jėgų , kad sėkmingai būtų baigti projektai, kurių vykdymas buvo užstrigęs praėjusioje kadencijoje.


Irklavimo bazė

Tik dėka to, kad irklavimo bazės konkursas buvo suskirstytas į atskirus etapus, juos pavyko įgyvendinti. Iki to neatsirado norinčių įgyvendinti visą projektą už suplanuotą lėšų sumą.


Šilumos tinklų modernizacija

Šis investicinis projektas Visagino savivaldybės tarybos patvirtintas 2017 metais. Visi šilumos tinklų modernizacijos projekto etapai, tarp jų ir nukertamų medžių kiekis, praėjusioje kadencijoje (vad. merei D. Štraupaitei) buvo suderinti su Visagino savivaldybe. Bet pirmasis šilumos tinklų modernizavimo etapas praėjusioje kadencijoje buvo praktiškai nevaldomas. Miesto teritorija buvo perkasinėta, gyvenamieji namai ir įstaigos po 2-3 mėnesius liko be vandens. Tam, kad būtų užtikrintas šilumos tiekimas laiku, šios kadencijos vadovams reikėjo milžiniškų pastangų, kad sėkmingai būtų baigtas pirmasis etapas bei visas projektas. Šaligatvių plytelės po šilumos tinklų remonto darbų šios kadencijos vadovų sprendimu buvo pakeistos į naujas, nors pagal suderintą projektą buvo planuojama grąžinti senas šaligatvių plyteles. Iš viso modernizuojant šilumos tinklus sudėta 4600 kv.m. naujų plytelių.


Gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas

Jau greitai prasidės miesto apšvietimo sistemos modernizavimas, kuris stringa nuo 2017 metų. Bus pakeisti elektros tiekimo kabeliai bei šviestuvai. Jau parengtas projektas ir nupirkti fiziniai darbai.


Dviejų mokyklų ir vaikų darželio apšiltinimas

Pavyko baigti ,,Gerosios vilties“, ,,Draugystės“ progimnazijų ir vaikų darželio „Ąžuoliukas“ pastatų renovacijas , kurios buvo ,,užšaldytos“ kelerius metus.


Vaikų čiuožimo į vandenį kalnelis miesto pliažo teritorijoje

Šis kalnelis dėl konstrukcijos netobulumo ir nepakankamo vandens patekimo karštomis dienomis anksčiau nuolat gesdavo. Ir tik šios kadencijos metu vandens surinkimo šulinys buvo pagilintas ir tai išsprendė problemą.


Intersurgical gamykla

Daug bendro darbo kartu su Intersurgical gamyklos vadovais nuveikta tam, kad ši gamyba mūsų mieste atsidarytų kiek galima greičiau. Buvo išspręstos aikštelės paruošimo, gaisrinių hidrantų problemos bei daug kitų klausimų.

 

Naujosios kapinės

Reikėjo baigti praeitoje kadencijoje pradėtus darbus dėl naujųjų kapinių. Atlikti anksčiau nenumatyti kolumbariumo aplinkos sutvarkymo darbai, įrengti turėklai, suplanuoti kiti darbai kad būtų patogu žmonėms lankyti kapines.


Koronoviruso iššūkis

Koronoviruso pandemija padarė ryškias korekcijas savivaldybės darbe. Per pirmąją koronoviruso pandemijos bangą svarbiausia užduotis buvo aprūpinti biudžetinių įstaigų darbuotojus apsaugos bei dezinfekavimo priemonėmis. Reikėjo organizuoti žmonių apgyvendinimą/izoliaciją, jų maitinimą ,,Visagino parke“, atvežimą į izoliavimosi vietas iš kitų savivaldybių. Covid -19 testams daryti buvo atidaryta Karščiavimo klinika ir mobilusis punktas. Buvo organizuotas skiepijimo nuo koronoviruso procesas, gyventojų parvežimas iš medicinos įstaigų savivaldybės transportu po gydymo.

Nuomininkai, kurie nuomojo savivaldybės ir jos biudžetinių įstaigų patalpas karantino laikotarpiui buvo atleisti nuo nuomos mokesčio.

Ir pirmosios, ir antrosios koronoviruso bangos metu savivaldybės taryba priėmė sprendimus atleidžiančius nuo mokesčio už nuotolinį mokymąsi neformaliojo ugdymo įstaigose.


Vykdomi nauji projektai

Vykdomi nauji papildomi Europos Sąjungos finansuojami projektai, kurių finansavimas anksčiau nebuvo numatytas. Jie tapo įmanomi tik merui E. Galaguz ir jo komandai subūrus miesto bendruomenės atstovus ir išdiskutavus projektų prioritetinį poreikį. Prioritetais pasirinkta: autobusų stoties statyba, Sedulinos alėjos rekonstrukcija, tako nuo Kosmoso g. iki geležinkelio stoties sutvarkymas, kūrybinio klasterio įkūrimas, kuriame miesto gyventojai galėtų įgyvendinti savo idėjas. Klasterio patalpose bus įrengtos naujausių technologijų įranga.

Gaila, bet po valstybės valdžios pasikeitimo užstrigo Visagino saulės elektrinės statybos projektas, nors savivaldybė šiam projektui jau turi 73 ha aikštelę ir yra anksčiau pasirašyta sutartis dėl 4 mln. eurų iš europinių fondų skyrimo. 

Visagine bus pastatyta biomase kūrenama kogeneracinė elektrinė, kuri leis sumažinti brangių gamtinių dujų naudojimą. Jos pagaminta šilumos energija bus tiekiama į Visagino miesto šilumos tinklus. Dalis pagamintos elektros energijos bus sunaudojama savo reikmėms, o likusi dalis parduodama elektros biržoje.  Tai sumažins UAB ,,Visagino energija“ bazinius tarifus.

Visagine įkurtas senjorų dienos užimtumo centras. Gaila, kad kol kas nepavyko atlikti šio centro patalpų remonto darbų. Planuojama, kad finansavimas šiam projektui bus skirtas iš Utenos regiono plėtros lėšų bei VRM.

Siekiant pritraukti investuotojus, tęsiami LEZ kūrimo darbai. Parengtas investicinis projektas, kuriam pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šiuo metu ruošiami dokumentai dėl Visagino laisvosios ekonominės zonos įstatymo priėmimo.


Teigiamos permainos visose gyvenimo srityse

Dabartinę daugumos koaliciją daug smerkė ir juodino, tačiau daugeliu atvejų - be pagrindo.

Mes darėme viską, kad visaginiečių gyvenimas gerėtų. Teigiamų pokyčių neįmanoma nepastebėti.


Infrastruktūros plėtra ir aplinkos sutvarkymas

Suorganizuotas konkursas kempingo nuomai, pasirašyta sutartis su laimėtoju. Iki tol kempingas buvo neįveiklintas. Dabar tai daugumos visaginiečių ir svečių mėgstama vieta.

Sutvarkytas pėsčiųjų ir dviračių takas nuo miesto iki ,,Visagino parko“. Asfaltuotas kelias į Karlų kaimą.

Įgyvendinti daugumos pėsčiųjų perėjų modernizavimo ir apšvietimo projektai, suremontuotos autobusų stotelių aplinkos.

Baigiamas projektuoti rogučių ir slidinėjimo kalnas trečiajame mikrorajone. Nuo jo iki kultūros centro ,,Bangos“ salės planuojamas takas ir numatoma plėsti šią zoną kaip parką.

Mero E Galaguz iniciatyva buvo organizuoti keletas posėdžių su Kelių inspekcija sprendžiant kelio - įvažiavimo į miestą - remonto, žymėjimo klausimą bei prašoma pastatyti kelio ženklą su nuoroda į Visaginą. Nuspręsta, kad Kelių inspekcija suremontuos įvažiavimo į Visaginą kelią (nuo buvusios Visagino akrobatikos mokyklos pusės) ir perduos jį savivaldybės balansui. Nuolat vyksta derybos su Kelių inspekcija ir dėl kitų įvažiavimo į miestą kelių, kurie nėra savivaldybės nuosavybė.

Atlikta kompleksinė rekonstrukcija kiemo, esančio Vilties gatvėje, pradėti tokie pat darbai viename Taikos prospekto bei Sedulinos alėjos kieme (trečiame mikrorajone).

Suremontuotos (o ne sugriautos, kaip praeitos kadencijos metu) mažosios architektūrinės konstrukcijos (arkos, kolonos).

Pliažo zonoje bus įrengta vieta pritaikyta ežere maudytis žmonėms su negalia.

Visame mieste pakeisti suoliukai ir šiukšliadėžės, suremontuoti dviračių takai.

Atnaujinta 5336 kv.m. šaligatvių, suremontuotos Visagino gatvės kiemo stadiono tribūnos. Paežerės teritorijoje įrengtos poilsio vietos su stalais, sūpynėmis.

Sutvarkytas takas į Kukuižės ežerą, pastatyti nauji suolai, šiukšliadėžės.

Įrengta valčių nuleidimo į vandenį vieta irklavimo bazės ir sodų bendrijos ,,Pavasaris“ teritorijose. Šioje sodų bendrijoje savivaldybė įrengė vietą poilsiui su stalais ir suolais, tuo gali naudotis visi norintys.


Ekonomika ir kasdienis gyvenimas

Kadencijos pradžioje įvestas nemokamas važiavimas miesto visuomeniniu transportu po miestą, į sodų bendrijas ir iki kapinių. Priimtas sprendimas dėl naujo reguliaraus autobusų maršruto į pramonės zoną.

Visagine atsiranda naujos vaikų žaidimo aikštelės, kurios nebuvo numatytos praeitos kadencijos, kuomet buvo sprendžiamas klausimas dėl būtinumo jas nugriauti, kaip neatitinkančias reikalavimų.

Pirmą kartą pradėta mokėti po 200 eurų kiekvienam naujagimiui, pirmaklasiams pradėtos dovanoti 50 eurų vertės dovanos.

Mero iniciatyva sukurta funkcinė zona VIZA, kurią sudaro trys savivaldybės: Visaginas, Ignalina ir Zarasai. Toks bendradarbiavimas sudarys galimybę gauti papildomą finansavimą mūsų miestams. Visaginas tapo antruoju ekonominės plėtros centru Utenos regione.

Įsteigtas atskiras juridinis vienetas - Visagino muziejus, kuris turėtų tapti miesto istorinės atminties ir edukacijų centru.

Vietoje Visagino turizmo ir verslo centro, kuris iš esmės neatliko savo funkcijų, sukurtos dvi įstaigos : Turizmo plėtros centras ir Visagino ekonomikos plėtros agentūra. Savivaldybės taryba patvirtino Visagino ekonominės plėtros gaires.

Visagine atidarytas centras ,,Spiečius“ – kurio tikslas padėti kurti naują verslą ir plėsti esamų įmonių veiklą.

Visagino ekonomikos plėtros agentūros pastato renovacija leido sutaupyti reikšmingas pinigų sumas komunalinėms paslaugoms.

Savivaldybės taryba panaikino draudimą miesto švenčių metu vartoti lengvus alkoholinius gėrimus.

Mieste randasi gyvenamųjų namų rajonas. Vykstantys sklypų pardavimo aukcionai rodo, kad noriai perkami sklypai nuosavų namų statybai. Tai rodo, kad miestas plėsis šioje srityje.

Pirmą kartą mieste (pirmame mikrorajone) atsirado oficiali vieta, kur leidžiama šerti benamius gyvūnus. Šioje kadencijoje reikšmingai padidinta skiriama lėšų suma benamių gyvūnų gaudymui ir sterilizavimui.


Kultūra ir sportas

Visaginas tapo žinomo mados istoriko Aleksandro Vasiljevo kolekcijos saugojimo ir parodų organizavimo vieta. Tai davė naują impulsą kultūros srityje. A. Vasiljevo iniciatyva siekiama sukurti Visagine Mados istorijos muziejų, tai būtų toks vienintelis muziejus Lietuvoje.

Šioje kadencijoje kultūra tapo vienu iš prioritetinių gyvenimo sričių. Į miestą pradėti dažnai kviesti žinomi meno atstovai, ypatingas dėmesys skiriamas menininkams kilusiems, gyvenusiems Visagine.

Mūsų miesto jaunimo iniciatyva įvairiose miesto vietose atsirado muralai , kurie papuošė pastatų sienas, pagyvino erdves.

Miesto sportininkų, trenerių iniciatyva priimtas sprendimas krepšinio, futbolo ir graikų-romėnų sporto šakas pervesti į klubinę sistemą. Yra įsteigtos trys sporto viešosios įstaigos, kurios gali aktyviau dalyvauti projektuose, plėsti savo sporto šakas.

Šios kadencijos metu sugrąžinta į miestą pradinių klasių moksleivių plaukimo mokymo programa. Šiuo metu visi antrų, trečių klasių moksleiviai yra mokomi plaukti.

Priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl pritarimo steigti mieste viešąją įstaigą ,,Visagino plaukimo centrą“.

Atnaujintos baseinų, esančių Vilties g. ir Draugystės g., patalpos. Suremontuota ir pritaikyta žmonėms su negalia sporto salė Rekreacijos ir sporto centre.

Vyksta darbai dėl stadiono modernizavimo. Suplanuota padaryti dirbtinę stadiono dangą, kuri leis Visagine organizuoti aukščiausios lygos futbolo varžybas. 

Šios kadencijos metu į miestą sugrįžo autoralio varžybos, pradėtos organizuoti vandens transporto čempionatų etapai.


Medicina ir socialinė sritis

Teko nemažai įdėti pastangų, kad dėl vykstančios sveikatos apsaugos įstaigų reformos nebūtų uždaryta Visagino ligoninė. Visagino ligoninei buvo skirta 150 tūkst. eurų naujos įrangos įsigijimui.

Pavyko įtikinti investuotoją iš Slovakijos, kad vaikų ir suaugusių reabilitacijos centras būtų atidarytas ne viename iš didžiųjų Lietuvos miestų, o Visagine. Gavęs reikalingą Lietuvoje licenciją, centras pradės nuolatinę savo veiklą Visagine.

Vietoje vieno vaikų dienos centro dabar mieste veikia trys vaikų dienos centrai – po vieną kiekviename mikrorajone.

Organizacijoms, kurios jungia žmones su ribotomis galimybėmis, buvo skirtos lėšos jų socialinės reabilitacijos paslaugoms.

Socialinių paslaugų centre pagaliau baigtas slaugos skyriaus patalpų remontas ir įrengimas, sukurtos komfortiškesnės gyvenimo sąlygos ten gyvenantiems žmonėms su negalia.

Visaginas kelis kartus iš eilės Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pripažintas saugiausiu miestu Lietuvoje.

Džiugu, kad stebimas Visagino gyventojų skaičiaus didėjimas.


Švietimas

Visagino ,,Žiburio“ pagrindinėje mokykloje įvesta integruoto mokymo sistema. Visų pradinių klasių mokiniai mokosi pagal integruoto mokymosi programas ir vadovėlius. Toks mokymo metodas yra labai patrauklus ir įtraukus vaikams.

Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą tapti asociacijos Newton Room nare. Šioje asociacijoje yra 14 šalių. Newton Room kūrimas Visagine duos galimybes Visagino formaliojo ugdymo mokytojams gauti metodinę pagalbą ir atnaujintas mokymo programas.

Visagino trys mokyklos: ,,Žiburio“ pagrindinė mokykla, ,,Verdenės“ ir ,,Atgimimo“ gimnazijos dalyvauja projekte ,,Tūkstantmečio mokykla“. Dalyvavimas šiame projekte suteiks švietimo įstaigoms gauti lėšų patalpų sutvarkymui, atnaujinimui bei mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. ,,Draugystės“ ir ,,Gerosios vilties“ progimnazijų patalpų atnaujinimui, pritaikymui vaikams su negalia planuojama gauti lėšas iš Utenos regiono plėtros lėšų.

Pavyko išsaugoti mūsų Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrą kaip atskirą juridinį vienetą, kadangi buvo planuojama jį sujungti su Utenos centru.

Nuolat planuojama ir skiriama finansinė pagalba visoms religinėms konfesijoms, legaliai veikiančioms Visagino savivaldybės teritorijoje.

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos PK sąskaitos, užsakymo numeris PR-2023/28.

Opozicija antradienį tarsis, ar inicijuoti nepasitikėjimą Seimo pirmininke: tai turėjo padaryti patys valdantieji
Opozicija antradienį tarsis, ar inicijuoti nepasitikėjimą Seimo pirmininke: tai turėjo padaryti patys valdantieji

Opozicinės Seimo frakcijos ketina inicijuoti nepasitikėjimą Viktorija Čmilyte-Nielsen, kurios vadovaujamam Liberalų sąjūdžiui Apeliacinis teismas „MG Baltic“ byloje skyrė baudą

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта