Pasaulio lietuvių vienybės dienos proga skirti garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ apdovanojimai
Pasaulyje 20 07 2021 317 peržiūros

Pasaulio lietuvių vienybės dienos proga skirti garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ apdovanojimai

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis Pasaulio lietuvių vienybės dienos proga, Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų teikimu, garbės ženklu „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ apdovanojo JAV lietuvių bendruomenę ir nusipelniusius užsienyje gyvenančius lietuvius.

JAV lietuvių bendruomenei, šiais metais mininčiai veiklos 70-metį, už ilgametį JAV lietuvių vienijimą, Lietuvos laisvės siekio palaikymą okupacijos laikotarpiu, indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą, Lietuvos ir JAV strateginės partnerystės puoselėjimą, jaunosios kartos tautinį ugdymą, pilietiškumo skatinimą skirtas aukščiausias garbės ženklo apdovanojimas – Aukso Vytis.

Garbės ženklo medaliai už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę ir indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą skirti lietuvių kalbos puoselėtojai Irenai Aleksai (Lenkija), aktyviam Čikagos lietuvių bendruomenės nariui Alexanderiui Rimui Domanskiui (JAV), Lietuvos tyrimų centro Notingeme direktoriui, Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų bendrijos ir Lietuvių katalikų centro „Židinys“ sekretoriui Dariui Furmonavičiui (Jungtinė Karalystė), JAV LB Kolorado lietuvių bendruomenės valdybos nariui, buvusiam ilgamečiam pirmininkui Arvidui Kazimierui Jarašiui (JAV), lietuvių literatūros vertėjui, lietuvių kalbos mokytojui, aktyviam visuomenininkui Romui Kinkai (Jungtinė Karalystė), Čikagos lietuvių krepšinio lygos įkūrėjui ir prezidentui, treneriui Aurimui Matulevičiui (JAV), „Susivienijimo Lietuvių Amerikoje“ prezidentei Laimai Marijai Michailovič (JAV), Čikagos lietuvių meno ansamblio „Dainava“ meno vadovui ir dirigentui, Šiaurės Amerikos lietuvių muzikų vicepirmininkui, Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkui Dariui Polikaičiui (JAV).

Garbės ženklo medaliai skirti ir Krasnojarsko tautinės kultūrinės autonomijos „Lietuva“ pirmininkui Antanui Rasiuliui (Rusija), Krasnojarsko tautinės kultūrinės autonomijos „Lietuva“ pirmininko pavaduotojui, Krasnojarsko sekmadieninės lietuvių kalbos mokyklos vadovui ir mokytojui Sauliui Sidarui (Rusija), JAV lietuvių bendruomenės tarybos narei, lietuviškos kultūros puoselėtojai Austėjai Sruogai (JAV), Lenkijos lietuvių bendruomenės nariui, ilgamečiam Punsko lietuvių kultūros namų choreografinio sambūrio „Jotva“ vadovui, lietuvių kalbos puoselėtojui Algiui Uzdilai (Lenkija), Lituanistikos tyrimo ir studijų centro steigėjui ir tarybos pirmininkui, Lietuvių dailės muziejaus tarybos pirmininkui, Jaunimo centro tarybos nariui dr. Robertui A. Vitui (JAV).

Ministro padėkos už reikšmingą veiklą Lietuvai ir lietuvybei taip pat bus įteiktos kitiems JAV, Kanados, Lenkijos, Norvegijos, Šveicarijos, Ukrainos lietuviams ir 2017-2021 metų kadencijos Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdybai, skelbia Užsienio reikalų ministerija.

МЫ ВЕРНУЛИСЬ!
Изготавливаем нестандартную мебель
, кухни, шкафы (двери) из ДСП, МДФ и дерева.
Цены договорные, учитывая сегодняшнюю ситуацию.
8-676-91118 (Дарюс), 8-675-51931 (Виктория).

Подробнее

 

ELTA

URM nuotr.

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта